1. LETNIK

PREDMETECTS
Interdisciplinarni umetniški postopki: taktike in strategije5
Ples, umetnost in vidiki izobraževanja – pedagoški pristopi5
Umetnost, aktivizem in družbena gibanja5
Plesna kritika in refleksija5
Ideologije telesa in študije spolov5
Ples, politika in sociologija5
Filozofija gibanja in plesa5
Balet in sodobni ples – tradicija in sodobnost: zgodovinske, teorijske in analitične perspektive5
Izbirni predmeti20

2. LETNIK

PREDMETECTS
Organizacija in produkcija plesa5
Dramaturgija plesa5
Izbirni predmeti10
Individualno raziskovalno delo in/ali pedagoško delo (projektno delo kot uvod v magistrsko tezo)10
Magistrsko delo30

SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV

PREDMETECTS
Film in ples – predstavitev plesalca za film5
Glasbena kompozicija v sodobnem plesu5
Epistemologija10
Sodobne teorije v umetnosti5
Antropologija spolov in kulture10
Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse5
Zgodovina feminizma5
Avant-Garde in avtonomija umetnosti5