Študij baleta je prvotno namenjen baletnim pedagogom. Do sedaj je bil balet edina umetniška veja, kjer baletni pedagogi niso potrebovali visokošolske izobrazbe. Ker se je ta pomanjkljivost znanja pokazala kot nevarna za otroke, lahko v bodoče pričakujemo spremembe tudi na tem področju. Študij poleg metodike klasičnega baleta, stilskih in karakternih plesov ponuja tudi potrebna strokovna in praktična znanja s področja fizične priprave plesalca, preventivne medicine, fiziologije, psihologije in pedagogike, igre in glasbe, koreologije in zgodovine plesa, organizacije in menedžmenta v kulturi ter odrske, avdio in video tehnologije in druga kontekstualna znanja.PRIDOBLJEN NAZIV

diplomirani plesalec, koreograf / diplomirana plesalka, koreografinja

TRAJANJE ŠTUDIJA

6 semestrov / 3 leta (180 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK

PRIDOBLJEN NAZIV

diplomirani plesalec, koreograf / diplomirana plesalka, koreografinja

TRAJANJE ŠTUDIJA

6 semestrov / 3 leta (180 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK