Magistrski program Študije plesnih umetnosti vključujejo različna polja delovanja, kar je ključnega pomena za ustvarjalnost današnjega časa. V tem smislu gre za razširitev različnih plesnih zvrsti (npr. sodobnega plesa, jazz plesa, baleta … ) in sega na področje novih medijev, filozofije, študije spolov, feminizma, vprašanja javnega prostora, razširjene koreografije, v širšem smislu pa tudi razmerij med izobraževanjem, ustvarjanjem, produkcijo in refleksijo. Ker gre za interdisciplinarne in medžanrske dejavnosti, je izobraževanje usmerjeno na povezovanju (že pridobljene plesne prakse) in povezovanju s teorijo, prakso in razpiranju ustvarjalnih, edukacijskih, pedagoških, raziskovalnih, refleksivnih in organizacijiskih vidikov umetnosti.PRIDOBLJEN NAZIV

magister teorije plesnih umetnosti / magistrica teorije plesnih umetnosti

TRAJANJE ŠTUDIJA

4 semestre / 2 leti (120 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana ali Maribor

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK

PRIDOBLJEN NAZIV

magister teorije plesnih umetnosti / magistrica teorije plesnih umetnosti

TRAJANJE ŠTUDIJA

4 semestre / 2 leti (120 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana ali Maribor

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK