Prenovljen triletni dodiplomski študijski program jazz plesa ponuja študentom širok spekter teoretičnega in praktičnega znanja s področja jazz-a in sorodnih disciplin. Študij Ples, koreografija – Jazz, je usmerjen v razvoj vsestranskega plesnega umetnika z dovršeno tehnično podlago, ki zna svoje znanje ustrezno nadgraditi in uporabiti za doseganje lastnih ciljev. Predavatelji na jazz smeri so akademiki, vrhunski plesalci in koreografi, ki si tekom študijskega procesa prizadevajo razvijati študente v uspešne plesalce, kreativne ustvarjalce in kritične mislece.

Študenti tekom izobraževalnega procesa razvijejo zavedanje o lastnem telesu in zmožnostih, okrepijo ustvarjalno mišljenje ter se naučijo individualnega in skupinskega plesnega ustvarjanja. Pridobijo celovito znanje o razvoju plesa kot umetniški obliki s pomočjo preučevanja zgodovinskega in kulturnega konteksta. Naučijo se kritično ocenjevati lastno in tuje delo ter učinkovito sporočati ideje, misli in občutke skozi ples.

V okviru programa se plesalci poleg klasične jazz tehnike urijo v različnih modernejših stilih jazz plesa: lirični jazz, moderni/contemporary jazz, street jazz. Plesno in tehnično znanje pridobivajo na urah baleta, stepa, moderne plesne tehnike, sodobne fuzije in partneringa v plesu. Izraznost, osebno ustvarjalnost ter interpretacijo glasbe, giba in prostora razvijajo skozi improvizacijo. Svoje znanje dodatno razvijajo na področju umetnosti uprizarjanja. Ples, petje in igro povezujejo in izpopolnjujejo okviru predmetov muzikal, plesno gledališče, glasba, igra in petje. Koreografske metode, udejanjanje idej v ples in ustvarjanje umetniških del se učijo pri predmetu kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces. Program ponuja tudi potrebna strokovna in praktična znanja s področja fizične priprave plesalca, preventivne medicine, psihologije, pedagogike, zgodovine plesa, organizacije in menedžmenta v kulturi, kritične analize plesa ter odrske, avdio in video tehnologije.

Pridobljeno plesno in koreografsko znanje študenti v sodelovanju z mentorji vsakoletno prikažejo na javni zaključni predstavi v okviru AMEU – Akademije za ples.PRIDOBLJEN NAZIV

diplomirani plesalec, koreograf / diplomirana plesalka, koreografinja

TRAJANJE ŠTUDIJA

6 semestrov / 3 leta (180 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK