Program ponuja celosten pristop k razumevanju plesa, saj študentom daje priložnost, da razvijejo tehnično-izvedbene sposobnosti, raziskovalno-ustvarjalne spretnosti in kritično-analitičen pristop do umetniškega dela. Med predavatelje smo uvrstili izjemne umetnike sodobnega plesa in raznolike akademike, pomembne na svojem področju specializacije in strokovnosti. Študij je usmerjen v razvoj vsestranskega plesnega umetnika z individualnim koreografskim značajem in sposobnostjo kontekstualnega razumevanja gibalnih praks. Študenti dobijo odlično osnovo in se lahko odločijo za nadaljevanje študija na različnih evropskih MA programih komplementarnih umetniških področij.

V okviru triletnega programa se študentje urijo v različnih tehnikah sodobnega plesa, ki ga podpirajo ure klasičnega baleta, improvizacije, muzikala, igre in medkulturne plesne prakse. Pri predmetu Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces spoznavajo raznovrstne koreografske metode in postopke, ki jim omogočajo odkriti sodobne načine ustvarjanja in raziskovanja lastne izraznosti. Program dopolnjujejo predmeti s področja fizične priprave telesa, anatomije in preventivne medicine, ki strokovno podpirajo razumevanje in delovanje telesa. Skozi zgodovino plesa, dramaturgijo, koreologijo, glasbo, pedagogiko in psihologijo se študentje seznanijo z različnimi kulturnimi konteksti in s teoretično-praktičnimi vidiki ustvarjanja. Odrske, avdio in vizualne tehnologije ter organizacija in menedžment v kulturi pa vsebinsko zaokrožijo celoten program, saj študentu ponujajo vpogled v, danes neizogiben, spremljajoči segment umetniškega ustvarjanja.

Posebna pozornost je usmerjena na javno zaključno predstavo, ki jo AMEU – Akademija za ples izvede ob zaključku tekočega študijskega leta v sodelovanju z izbranim gledališčem. V njej sodelujejo vsi letniki, ki skupaj z mentorji čez leto pridobljena znanja oblikujejo v celovečerno predstavo. Študentje so vključeni v lokalne umetniške dejavnosti, prezentacije in festivalska dogajanja. Na ta način pridobivajo izkušnje, ki jih bodo potrebovali po končanem 3. letniku, kajti uspešno zaključen študijski program vključuje tudi izvedbo samostojne diplomske predstave in zagovor pisne diplomske naloge.PRIDOBLJEN NAZIV

diplomirani plesalec, koreograf / diplomirana plesalka, koreografinja

TRAJANJE ŠTUDIJA

6 semestrov / 3 leta (180 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK

PRIDOBLJEN NAZIV

diplomirani plesalec, koreograf / diplomirana plesalka, koreografinja

TRAJANJE ŠTUDIJA

6 semestrov / 3 leta (180 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK