Ples hip hop in kultura, ki se je razvila okrog njega sta v zadnjih 20 letih postala del popularne kulture in sta prisotna tako v glasbeni kot TV industriji na skoraj vsakem koraku.

V okviru dodiplomskega študija Hip hop zato ponujamo pester nabor predmetov, ki študentu omogočijo globlji vpogled tako v kulturo kot ples.

V okviru triletnega študija se študenti:

  • spoznajo z vsemi tehnikami plesa, ki so hip hop definirali od začetkov do današnjih dni in hkrati srečajo tudi z ostalimi prvinami hip hop kulture;
  • pod okriljem vrhunskih predavateljev izpopolnijo kot plesalci in koreografi hip hopa;
  • srečajo tudi z drugimi plesnimi tehnikami in smermi ter se urijo v njih;
  • naučijo odrskih in filmskih spretnosti, ki so nujne za postavitev plesnih predstav na oder in filmska platna ali TV.

Kljub temu, da so predmeti ločeni, je program pripravljen kot celota in se dopolnjuje od začetka prvega do konca tretjega letnika, vključno z diplomo. Program je prilagojen interesom posameznika, saj si ga lahko poleg rednih, obveznih predmetov, z izbirnimi predmeti študenti prilagodite svojim željam in potrebam.

Študentom že v času študija pomagamo pri pridobivanju praktičnih kompetenc, saj se ob zaključku vsakega tekočega študijskega leta izvede javna zaključna plesna predstava v izbranem gledališču. V njej sodelujejo študenti vseh letnikov, ki skupaj z mentorji čez leto pridobljena znanja oblikujejo v celovečerno predstavo.

Študentom poskušamo omogočiti tudi vključevanje v lokalne umetniške dejavnosti, prezentacije in festivalska dogajanja. Na ta način pridobljena znanja so še posebej koristna po končanem 3. letniku, pri izdelavi samostojne diplomske predstave in zagovoru pisne diplomske naloge, ki sta pogoj za uspešno zaključen študijski program.

PRIDOBLJEN NAZIV

diplomirani plesalec, koreograf / diplomirana plesalka, koreografinja

TRAJANJE ŠTUDIJA

6 semestrov / 3 leta (180 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK

PRIDOBLJEN NAZIV

diplomirani plesalec, koreograf / diplomirana plesalka, koreografinja

TRAJANJE ŠTUDIJA

6 semestrov / 3 leta (180 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK