Trajanje projekta: 1.5.2020 – 31.7.2020

Vodja projekta: Rosana Hribar

Financer: Po kreativni poti do znanja (PKP), Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Kratka vsebina projekta:

Projekt Umetnost reza in spajanja – sodobni ples skozi oko kamere je namenjen povezovanju sodobnega plesa in televizijskega medija, ki ga predstavlja TV AS (Televizija As Murska Sobota). Sodelovanje je zastavljeno kot izobraževalno-raziskovalni laboratorij z zaključno predstavitvijo dela v obliki izbranega televizijskega žanra.

V evropskem prostoru sodobnega plesa je žanr plesnega filma v zadnjih desetletjih v porastu in temu primerno je tudi povpraševanje po njem. Žal, pa je tovrstna dejavnost slovenskemu plesnemu umetniku težko dostopna, saj je profesionalna oprema zelo draga, slovenska filmska industrija finančno podhranjena in pogoji dela zelo omejeni. Projekt Umetnost reza in spajanja ponuja študentkam AMEU – Akademije za ples možnost izobraževanja, vpogleda in delovanja v deficitarno dejavnost, ki so je v profesionalnem življenju deležni le redki posamezniki. Študentke, ki stopajo na pot poklicne uprizoritvene dejavnosti morajo poznati procesne, sistemske, tehnološke in vsebinske vidike filmsko – televizijske produkcije, ki so aplikativne tako v izobraževalnem kot tudi širšem družbenem okolju.

Film je, tako kot ples, umetnost gibanja. Kamera ima, poleg tehnoloških, tudi svoje psihološke, prostorske, svetlobne, zvočne in kompozicijske zakonitosti. V smislu predstavljanja neke podobe je postavljena pred enake izzive kot ples. Glede dostopnosti, pa filmsko – televizijski medij, v primerjavi s sodobnim plesnim gledališčem,  dosega precej večje število gledalcev in lažje vpliva na različna kulturna okolja in kulturne vzorce, zato je bistven dejavnik pri oblikovanju javnega mnenja, pretoka informacij, ustvarjanju želja, prepričanj in stališč.  S tem zavedanjem nastaja tudi ta projekt.

Kontakt: Projekta pisarna AMEU: tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.inkret@almamater.si ali petra.bk@almamater.si