Dodiplomski študijski program DRUŽABNI PLESI ponuja študentom širok spekter teoretičnega in praktičnega znanja na področju družabnih plesov. Študenti se izobrazijo in seznanijo z znanji, ki so potrebna za razumevanje tehnike in metodike dela pri posameznih zvrsteh. Študenje širijo specter znanj tudi z dodatnimi strokovnimi in praktičnimi znanji. Tekom treh let se študentje razvijejo kot plesalci in koreografi, predvsem pa kot dobri pedagogi.PRIDOBLJEN NAZIV

diplomirani plesalec, koreograf / diplomirana plesalka, koreografinja

TRAJANJE ŠTUDIJA

6 semestrov / 3 leta (180 ECTS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Ljubljana

ZAČETEK PREDAVANJ

oktober

PREDMETNIK