V knjižnicah Alma Mater izposojamo literaturo z različnih področij, predvsem tistih, ki se nanašajo na naše študijske programe.

Vsi študenti Alma Mater imajo omogočen dostop do knjižnice s študentsko izkaznico Alma Mater ali Potrdilom o vpisu. Dostop do knjižničnega gradiva imajo tudi vsi visokošolski učitelji Alma Mater.

ODPIRALNI ČAS KNJIŽNICE 

LOKACIJA: Dunajska 158, Ljubljana
SREDA15.00 – 17.00
ČETRTEK15.00 – 17.00
PETEK12.30 – 16.30

Izven uradnega odpiralnega časa knjižnice se lahko študentje po dodatne informacije in prevzem gradiva oglasijo v referatu v času uradnih ur. Pri tem je potrebna predhodna najava preko telefona ali na e-mail naslov: knjiznica@almamater.si

V kolikor katere izmed knjig na katerikoli izmed lokacij ni, vam jo pomagamo poiskati in jo pošljemo na dom (glej navodila za pošiljanje po pošti).

NAVODILA ZA POŠILJANJE GRADIVA PO POŠTI

Obveščamo vas, da knjižnice Alma Mater še naprej omogočajo storitev »Pošiljanje knjižničnega gradiva po pošti«.

Študentje in predavatelji na Alma Mater lahko naročite manjšo količino knjig, ki so proste za izposojo, predvidoma do 3 izvode oz. najnujnejše knjižnično gradivo, ki ga potrebujete za opravljanje študijskih obveznosti.

Naročate lahko samo gradivo, ki ima status prosto. Gradivo naročite na elektronskem naslovu knjiznica@almamater.si.

Naročilo naj vsebuje naslednje podatke, ki jih najdete v katalogu COBISS+:

  • naslov gradiva;
  • avtor gradiva;
  • letnica izida;
  • signatura in inventarna številka.

Obvezno navedite telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi.

Gradivo bo odpremljeno v priporočenem pismu, ki ga bo pošta dostavila v hišni predalčnik (brez podpisa). V primeru, da predalčnik ni dovolj velik boste pošiljko prevzeli na pošti.

Storitev je brezplačna.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Za izposojo gradiva je obvezna študentska izkaznica ali knjižnična izkaznica oz. veljavni osebni dokument.

1. IZPOSOJA NA DOM

Rok izposoje je en mesec, če ni drugače določeno (7 dni ali 14 dni).

Izposojo gradiva je mogoče podaljšati pred iztekom roka po emailu: knjiznica@almamater.si.

Prevzem rezerviranega gradiva za drugo osebo je mogoč s pooblastilom ter osebnim dokumentom.

2. ČITALNIŠKA IZPOSOJA

Določene vrste gradiva (revije, neknjižno gradivo, diplomska, magistrska in doktorska dela ter knjige z oznako ZA ČITALNICO) si študenti lahko izposodijo le v čitalnico oz. za fotokopiranje, vendar jih je potrebno vrniti v istem dnevu (bodisi v referat ali v knjižnico v odpiralnem času).

NAVODILA ZA IZPOSOJO ELEKTRONSKIH VIROV

Alma Mater omogoča dostop do elektronskih baz WoS, Emerald in ProQuest. Do elektronskih virov se dostopa z enakim uporabniškim imenom in geslom kot za ostale informacijske storitve na Alma Mater (kot je za VIS). Podrobna navodila za dostop do elektronskih virov so opisana tudi v IKT navodilih, ki so objavljena v VISu pod Gradiva – Druga gradiva.

Emeraldinsight

Obiščete spletno stran https://www.emerald.com/insight in kliknete LOGIN v desnem zgornjem kotu.

ProQuestNa strani https://search.proquest.com/shibbolethlogin izberete institucijo ECM (spustni seznam). Ta vas poveže na stran za vpis.

SCOPUS

Obiščite povezavo https://www.scopus.com/ in izberete Login in Login via your institution: Other institution.

V prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor in Narodne in univerzitetne knjižnice lahko preko Eduroam omrežja (navodila za namestitev svojega certifikata najdete TUKAJ) dostopate do vseh e-virov (seznam e-virov UKM najdete TUKAJ, seznam e-virov NUK pa TUKAJ).

ISKANJE PO COBISS+