PRVA AVDICIJA
 • sobota, 25. 5. 2024, ob 10. uri 

 • Center Premik, Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana

DRUGA AVDICIJA
 • sobota, 15. 6. 2024, ob 10. uri

 • Center Premik, Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana

TRETJA AVDICIJA
 • sobota, 7. 9. 2024 ob 10. uri 

 • Center Premik, Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana

ČETRTA AVDICIJA
 • sobota, 21. 9. 2024 ob 10. uri

 • Center Premik, Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana
AVDICIJSKI POSTOPEK

Avdicijski postopek je namenjen spoznavanju kandidata, njegovih tehničnih spretnosti in ustvarjalnega potenciala, ki izhaja iz osebne angažiranosti, jasnih ciljev, motivacije in domišljije.

POSEBNOSTI SMERI BALET

Kandidati morajo predložiti dokazilo o uspešno končani srednji baletni šoli ali ustrezni baletni izobrazbi, o čemer odloča komisija. Kandidati na sprejemu ne opravljajo praktičnega plesno/koreografskega dela izpita. Komisija bo na podlagi dokumentacije in intervjuja ocenila njihove psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta. Vpišejo se lahko sedanji in bivši plesalci / pedagogi in koreografi, prav tako tudi mladi po zaključku baletne šole, ki želijo pridobiti visokošolsko diplomo s področja baleta. Kandidatom, ki so končali / obiskovali Višjo baletno šolo Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani ali pa podobno institucijo v tujini, bodo na podlagi vloge za priznavanje formalnega in neformalnega izobraževanja priznani določeni izpiti po odločbi Študijske komisije, ki bo odločala na podlagi primerjave študijskih programov oziroma dokazil o pridobljenih znanjih in kompetencah.

POSEBNOSTI SMERI SODOBNI PLES

Preizkus nadarjenosti je sestavljen iz treh delov:

 • Skupinski preizkus
 • Individualni preizkus
 • Razgovor

Prvi del preizkusa se pod vodstvom predavatelja osredotoča na sledeče vsebine:

 • raven tehničnega predznanja baleta in tehnik sodobnega plesa,
 • obvladovanje ritma in muzikaličnost,
 • iznajdljivost v improviziranih strukturah,
 • obvladovanje plesne kompozicije,
 • ekspresivnost,
 • vzdržljivost.

Drugi del preizkusa je namenjen predstavitvi kandidata:

 • Kandidat pripravi približno 2-minutno koreografijo, ki jo odpleše na glasbeno podlago.
 • Kandidat sam priskrbi glasbo, ki jo prinese na enem izmed standardnih medijev, USB ključek, mp3 format oz. tablico. Kandidat lahko odpleše koreografijo tudi brez glasbene podlage.

Tretji del preizkusa predstavlja sproščen pogovor s strokovno komisijo.
Skupinski in individualni preizkus ter razgovor se izvedejo prvi dan. Naš cilj je zagotoviti pozitivno in prijateljsko vzdušje, saj želimo kandidata spoznati celostno, zato želimo, da ste ob predstavitvi tudi sproščeni in uživate.

Obvezna dokazila

 • Življenjepis oz. umetniški portfolio

POSEBNOSTI SMERI HIP HOP

Preizkus nadarjenosti je sestavljen iz treh delov:

 • Skupinski preizkus
 • Individualni preizkus
 • Razgovor

Prvi del preizkusa se pod vodstvom predavatelja osredotoča na sledeče vsebine:

 • raven tehničnega predznanja Hip hopa,
 • obvladovanje ritma in muzikaličnost,
 • iznajdljivost v improviziranih strukturah,
 • obvladovanje plesne kompozicije,
 • ekspresivnost,
 • vzdržljivost.

Drugi del preizkusa je namenjen predstavitvi kandidata:

 • Kandidat pripravi približno 2-minutno koreografijo, ki jo odpleše na glasbeno podlago.
 • Kandidat sam priskrbi glasbo, ki jo prinese na enem izmed standardnih medijev, USB ključek, mp3 format oz. tablico. Kandidat lahko odpleše koreografijo tudi brez glasbene podlage.

Tretji del preizkusa predstavlja sproščen pogovor s strokovno komisijo.
Skupinski in individualni preizkus ter razgovor se izvedejo prvi dan. Naš cilj je zagotoviti pozitivno in prijateljsko vzdušje, saj želimo kandidata spoznati celostno, zato želimo, da ste ob predstavitvi tudi sproščeni in uživate.

Obvezna dokazila

 • Življenjepis oz. umetniški portfolio

POSEBNOSTI SMERI TEKMOVALNI PLES IN DRUŽABNI PLES

Preizkus nadarjenosti je sestavljen iz treh delov:

 • Skupinski preizkus
 • Individualni preizkus
 • Razgovor

Prvi del preizkusa se pod vodstvom predavatelja osredotoča na sledeče vsebine:

 • raven tehničnega predznanja družabnega plesa,
 • obvladovanje ritma in muzikaličnost,
 • način in hitrost učenja danih gibalnih nalog in koreografij,
 • obvladovanje uporabe prostora,
 • ekspresivnost,
 • vzdržljivost in fizična pripravljenost.

Drugi del preizkusa je namenjen predstavitvi kandidata:

 • Kandidat pripravi približno 2-minutno koreografijo, ki jo odpleše na glasbeno podlago.
 • Kandidat sam priskrbi glasbo, ki jo prinese na enem izmed standardnih medijev, USB ključek, mp3 format oz. tablico. Kandidat lahko odpleše koreografijo tudi brez glasbene podlage.

Tretji del preizkusa predstavlja sproščen pogovor s strokovno komisijo.
Skupinski in individualni preizkus ter razgovor se izvedejo prvi dan. Naš cilj je zagotoviti pozitivno in prijateljsko vzdušje, saj želimo kandidata spoznati celostno, zato želimo, da ste ob predstavitvi tudi sproščeni in uživate.

Obvezna dokazila

 • Življenjepis oz. umetniški portfolio

POSEBNOSTI SMERI JAZZ

Preizkus nadarjenosti je sestavljen iz treh delov:

 • Skupinski preizkus
 • Individualni preizkus
 • Razgovor

Prvi del preizkusa se pod vodstvom predavatelja osredotoča na sledeče vsebine:

 • raven tehničnega predznanja jazza,
 • obvladovanje ritma in muzikaličnosti,
 • iznajdljivost v improviziranih strukturah,
 • obvladovanje plesne kompozicije,
 • ekspresivnost,
 • vzdržljivost in fizična pripravljenost.

Drugi del preizkusa je namenjen predstavitvi kandidata:

 • Kandidat pripravi od 1:15 do 2 minuti dolgo koreografijo, ki jo odpleše na glasbeno podlago.
 • Kandidat sam priskrbi glasbo, ki jo prinese na enem izmed standardnih medijev, USB ključek, mp3 format oz. tablica. Kandidat lahko odpleše koreografijo tudi brez glasbene podlage.

Tretji del preizkusa predstavlja sproščen pogovor s strokovno komisijo.
Skupinski in individualni preizkus ter razgovor se izvedejo na isti dan. Naš cilj je zagotoviti pozitivno in prijateljsko vzdušje, saj želimo kandidata spoznati celostno, zato želimo, da ste ob predstavitvi sproščeni in da uživate.

Obvezna dokazila

 • Življenjepis oz. umetniški portfolio

Tuji študenti

V izjemnih primerih je možno opraviti avdicijo na daljavo, preko video zapisa, v kolikor se kandidat zaradi nepremostljivih razmer ne more udeležiti avdicije v določenem času na organizirani lokaciji. Prošnjo za opravljanje avdicije na daljavo kandidat naslovi na vodstvo akademije:
svebor.secak@almamater.si

Kandidata bomo obvestili v najkrajšem možnem času in mu v primeru pozitivne odločitve posredovali natančne informacije o postopku avdicije na daljavo.

AVDICIJSKI POSTOPEK

Avdicijski postopek je namenjen spoznavanju kandidata, njegovih tehničnih spretnosti in ustvarjalnega potenciala, ki izhaja iz osebne angažiranosti, jasnih ciljev, motivacije in domišljije.

PRVA AVDICIJA
 • sobota, 20. 5. 2023, ob 10. uri 
 • Center Premik, Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana
DRUGA AVDICIJA
 • sobota, 17. 6. 2023, ob 10. uri
 • Center Premik, Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana
TRETJA AVDICIJA
 • sobota, 2. 9. 2023 ob 10. uri 
 • Center Premik, Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana
ČETRTA AVDICIJA
 • sobota, 23. 9. 2023 ob 10. uri
 • Center Premik, Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana

POSEBNOSTI SMERI BALET

Kandidati morajo predložiti dokazilo o uspešno končani srednji baletni šoli ali ustrezni baletni izobrazbi, o čemer odloča komisija. Kandidati na sprejemu ne opravljajo praktičnega plesno/koreografskega dela izpita. Komisija bo na podlagi dokumentacije in intervjuja ocenila njihove psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta. Vpišejo se lahko sedanji in bivši plesalci / pedagogi in koreografi, prav tako tudi mladi po zaključku baletne šole, ki želijo pridobiti visokošolsko diplomo s področja baleta. Kandidatom, ki so končali / obiskovali Višjo baletno šolo Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani ali pa podobno institucijo v tujini, bodo na podlagi vloge za priznavanje formalnega in neformalnega izobraževanja priznani določeni izpiti po odločbi Študijske komisije, ki bo odločala na podlagi primerjave študijskih programov oziroma dokazil o pridobljenih znanjih in kompetencah.

POSEBNOSTI SMERI SODOBNI PLES

Preizkus nadarjenosti je sestavljen iz treh delov:

 • Skupinski preizkus
 • Individualni preizkus
 • Razgovor

Prvi del preizkusa se pod vodstvom predavatelja osredotoča na sledeče vsebine:

 • raven tehničnega predznanja baletne tehnike in tehnik sodobnega plesa,
 • obvladovanje ritma in muzikaličnost,
 • iznajdljivost v improviziranih strukturah,
 • obvladovanje plesne kompozicije,
 • ekspresivnost,
 • vzdržljivost.

Drugi del preizkusa je namenjen predstavitvi kandidata:

 • Kandidat pripravi približno 2-minutno koreografijo, ki jo odpleše na glasbeno podlago.
 • Kandidat sam priskrbi glasbo, ki jo prinese na enem izmed standardnih medijev, USB ključek,  mp3 format oz. tablico. Kandidat lahko odpleše koreografijo tudi brez glasbene podlage.

Tretji del preizkusa predstavlja sproščen pogovor s strokovno komisijo.
Skupinski in individualni preizkus ter razgovor se izvedejo prvi dan. Naš cilj je zagotoviti pozitivno in prijateljsko vzdušje, saj želimo kandidata spoznati celostno, zato želimo, da ste ob predstavitvi tudi sproščeni in uživate.

Obvezna dokazila

 • Življenjepis oz. umetniški portfolio

Tuji študenti

V izjemnih primerih je možno opraviti avdicijo na daljavo, preko video zapisa, v kolikor se kandidat zaradi nepremostljivih razmer ne more udeležiti avdicije v določenem času na organizirani lokaciji. Prošnjo za opravljanje avdicije na daljavo kandidat naslovi na vodstvo akademije:
svebor.secak@almamater.si

Kandidata bomo obvestili v najkrajšem možnem času in mu v primeru pozitivne odločitve posredovali natančne informacije o postopku avdicije na daljavo.