Zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov za področje plesa


Sporočilo Dekana Akademije za ples, organizatorja in moderatorja plesne sekcije

Na 10. letni konferenci Za človeka gre: Etični izzivi digitalne transformacije, ki je potekala na spletu od 11. do 18. marca 2022, je imela Alma Mater Europaea Akademija za ples svojo plesno sekcijo z naslovom Izkušnje preteklosti zaznamujejo našo prihodnost; potenciali plesa kot umetnosti, znanosti, izobraževanja in mediacije v obdobju po pandemiji.

Zadnji dve konferenci v letih 2021 in 2022 sta bili posvečeni digitalnim vplivom na našo družbo. Živimo v postpostmoderni paradigmi s številnimi obrazi. Eden od njih je zaradi situacije s covidom-19 in življenja v fizični izolaciji postal vse bolj aktualen. Dr. Alan Kirby ga je poimenoval digimodernizem: medtem ko smo v postmodernizmu brali, gledali in poslušali, v digimodernizmu klikamo, brskamo, prenašamo in uporabljamo pametne telefone za snemanje. Zato smo našo plesno sekcijo posvetili plesu in plesnemu izobraževanju v digitalnem okolju. Naš namen je bil omogočiti akademski vpogled v vse implikacije, ki jih ta nova paradigma postavlja, ter v vse možnosti in omejitve, ki jih je novo obdobje prineslo plesni umetnosti. V prvem delu letošnje konference smo gostili ugledni slavnostni govornici s Kraljeve akademije za ples v Londonu, dr. Michelle Groves in dr. Kathrino Farrugia-Kriel. Po njunih predstavitvah smo nadaljevali s panelno razpravo, v kateri se nam je pridružil gostujoči govorec Jan Linkens s Kraljevega konservatorija v Haagu.

Po panelni razpravi smo nadaljevali s predstavitvijo Revije za humanistične in družbene vede Monitor, XXIII/1. Zadnja izdaja, prva številka novega uredništva, je ponudila tematski sklop, posvečen sodobnemu plesu in videu ter spremembam, ki jih je digitalizacija prinesla v tradicionalno umetnost. Štiri besedila, povezana s plesom, so avtorji predstavili na konferenci. Revija je na voljo v tiskani obliki in na spletu na naši spletni strani in spletni strani AMEU pod naslovom AMEU PRESS. V tretjem in četrtem delu konference smo nadaljevali s predstavitvami prispevkov s temo plesa in digitalne dobe; plesne mediacije ter psiholoških in vzgojnih vidikov v plesu. Poleg mene je bila moderatorka še Rosana Hribar, docentka in predstojnica Katedre za sodobni ples
naše Akademije za ples. V tem zborniku lahko najdete sedem recenziranih prispevkov, ki predstavljajo glavne oz. pomembne teme konference. Povzetke prispevkov preostalih sodelujočih v plesni sekciji pa lahko preberete v Zborniku povzetkov 10. konference, ki je na spletni strani AMEU.