V sklopu šolnine ste upravičeni do:

• stroškov izobraževanja;
• vso informacijsko podporo – e-referat, e-indeks, SMS-sporočanje…;
• e-gradiva,
• obravnavo prošenj za priznavanje predmetov in strokovne prakse v času študija;
• dvakratno opravljanje izpitov;
• svetovanje pred, med in v času študija ter svetovanje v Kariernem centru;
• mentorstvo in tutorstvo študentom;
• neomejeno uporabo računalnikov v Središču za samostojno učenje in v računalniških kotičkih;
• uporabo virtualnih učnih okolij;

 

Plačilni pogoji in ugodnosti

Samoplačniki

• Obročno plačilo – Šolnino lahko poravnate v 1, 2, 5 ali 8 obrokih, s tem da se pri plačilu na več obrokov, obračuna za vsak obrok dodatno 20€ za administrativne stroške. Izjemoma za študijski program Spletne in informacijske tehnologije, je možno šolnino poravnati v 10 obrokih in na programu Evropske poslovne študije, v 9 obrokih.

Podjetja

• V kolikor je plačnik stroškov študija podjetje študent pošlje izpolnjeno Izjavo plačnika, na podlagi katere fakulteta izstavi račun za plačilo.
• Podjetje poravna strošek letnika ob vpisu v posamezni letnik.
• Po dogovoru, možnost plačila v več obrokih.

Plačilo šolnine in ostalih prispevkov

Alma Mater Europaea – Akademija za ples
Dunajska 158
1000 Ljubljana

Transakcijski računi: IBAN SI56 0312 1100 0729 544   (T)   SKB d.d.
SWIFT: SKBASI2X
Sklic: SI00+(vaša vpisna številka) (primer: SI00 31161234)

Cenik za študijsko leto 2023/2024:

V imenu ustanovitelja Alma Mater Europaea – Akademije za ples je Upravni odbor Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (Alma Mater) na 78. seji dne 14. 2. 2023, na podlagi 16. člena Statuta Alma Mater sprejel:

 

ŠOLNINE

1.1. Ples, koreografija, smer Balet, 1. bolonjska stopnja

1. letnik4.200,00 EUR
2. letnik4.200,00 EUR
3. letnik4.200,00 EUR

1.2. Ples, koreografija, smer Sodobni ples, 1. bolonjska stopnja

1. letnik4.200,00 EUR
2. letnik4.200,00 EUR
3. letnik4.200,00 EUR

1.3. Ples, koreografija, smer Tekmovalni ples (ST/LA), 1. bolonjska stopnja

1. letnik4.200,00 EUR
2. letnik4.200,00 EUR
3. letnik4.200,00 EUR

1.4. Ples, koreografija, smer Družabni ples, 1. bolonjska stopnja

1. letnik4.200,00 EUR
2. letnik4.200,00 EUR
3. letnik4.200,00 EUR

1.5 Ples, koreografija, smer Džez, 1. bolonjska stopnja

1. letnik4.200,00 EUR
2. letnik4.200,00 EUR
3. letnik4.200,00 EUR

1.6 Ples, koreografija, smer Hip Hop, 1. bolonjska stopnja

1. letnik4.200,00 EUR
2. letnik4.200,00 EUR
3. letnik4.200,00 EUR

2.1 Študije plesnih umetnosti, smer Teorije plesnih umetnosti, 2. bolonjska stopnja

1. letnik2.800,00 EUR
2. letnik2.800,00 EUR

2.1 Študije plesnih umetnosti, smer Sodobne koreografske prakse, 2. bolonjska stopnja

1. letnik2.800,00 EUR
2. letnik2.800,00 EUR

2.1 Študije plesnih umetnosti, smer Plesna pedagogika, 2. bolonjska stopnja

1. letnik2.800,00 EUR
2. letnik2.800,00 EUR

 

 

DRUGI PRISPEVKI

1. Šolnina za ponavljanje letnika

1/3 cene šolnine

2. Vpisnina, ki vključuje

100,00 EUR
2.1 Strošek študentske izkaznice z nalepko
2.2 Letna uporaba informacijskega sistema VIS
2.3 Strošek vpisne dokumentacije, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
2.4 Strošek izpisa iz Alma Mater

3. Izpiti/kolokviji/delni izpiti

3.1 Prvi in drugi pristop na izpit/kolokvij/delni izpit za posamezni predmet
3.2 Tretji in nadaljnji pristop na izpit/kolokvij/delni izpit100,00 EUR
3.3 V primeru delnega izpita, tretji in nadaljnji pristopi znašajo:
– izpit sestavljen iz dveh ali več delov
50,00 EUR
3.4 Nepravočasna prijava/odjava od izpita/kolokvija/delnega
izpita
20,00 EUR
3.5 Komisijski izpit300,00 EUR
3.6 Ponovno opravljanje izpita /delnega izpita/kolokvija z namenom zviševanja ocene100,00 EUR

4 Vrednost 1 kreditne točke

4.1 Smer Ples, koreografija VS*

70,00 EUR

4.2 Smer Študije plesnih umetnosti MAG*

46,67 EUR

5. Stroški za osebe brez statusa, opravljanje izpitov kot občan ali pavzer

5.1 Izpit 1sorazmerni delež šolnine,
glede na KT predmeta 2 
5.2 Diferencialni izpit150,00 EUR
5.3 Evidenčna prijavnina100,00 EUR
5.4 Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni10,00 EUR
5.5 Izdaja potrdila o vpisu10,00 EUR

6. Potrdila, prošnje in vloge za izdajo odločb in sklepov

6.1 Prošnja za ponavljanje letnika
6.2 Prošnja po pogojni vpis v višji letnik100,00 EUR
6.3 Prošnja za podaljšanje statusa študenta100,00 EUR
6.4 Obravnava vloge na študijski komisiji za priznavanje in vrednotenje izobraževanja izven Alma Mater 3300,00 EUR 
6.5 Izdaja potrdila o verodostojnosti izdanih dokumentov, podpisano s strani predsednika Alma Mater50,00 EUR
6.6 Izdaja potrjenega učnega načrta10,00 EUR
6.7 Tretji in nadaljnji tehnični pregled zaključnega dela100,00 EUR
6.8 Izdaja izpisnice50,00 EUR
6.9 Izdaja drugih potrdil v skladu s Pravilnikom o prispevkih20,00 EUR
6.10 Izdaja drugih potrdil v tujem jeziku v skladu s Pravilnikom o prispevkih50,00 EUR

7. Diplomsko in magistrsko delo z zagovorom

7.1 Visokošolski strokovni program prve stopnje650,00 EUR
7.2 Magistrsko delo z zagovoromVključeno v šolnino v času statusa ali po KT
7.3 Izdaja diplomske listine s prilogo k diplomiVključeno v šolnino
7.4 Izdaja diplomske listine s prilogo k diplomi (duplikat)200,00 EUR
7.5 Prošnja za podaljšanje veljavnosti dispozicije zaključnega dela200,00 EUR

8. Stroški postopka za izvolitev v naziv

8.1 Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj2000,00 EUR
8.2 Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj1000,00 EUR
8.3 Izvolitev v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive750,00 EUR
8.4 Priznavanje v tujini pridobljene izvolitve v naziv1000,00 EUR

 

* Osnovna merska enota za obračun obveznosti pri študijskem programu je kreditna točka (KT). Znesek se na tej osnovi obračuna tako, da
se šolnina za letnik deli s 60. Eno študijsko leto po definiciji traja 12 mesecev in obsega 60 KT. Zato se npr. pri občanih obračuna opravljanje
enega izpita ali zaključnega dela tako, da se vrednost točke za študijski program iz cenika pomnoži s številom KT predmeta.
** S sklepom Upravnega odbora Alma Mater se lahko cenik do začetka vpisa spremeni.

1 Vključuje predavanja, vaje pri predmetu ter dvakratno opravljanje izpita.
2 Izvedba predmeta z izpitom se obračuna tako, da se šolnina letnika deli z 60 KT in pomnoži s številom KT predmeta.
3 V primeru vpisa na Alma Mater, se vplačan znesek povrne oziroma odšteje od šolnine.