PREDMETNIK

1. letnik

PredmetECTS
I. in II. semester
1Fizična priprava plesalca I.3
2Psihologija učenja3
3Preventivna medicina plesa3
4Osnove glasbe skozi step I.3
5Izbrana poglavja pedagogike in didaktike5
6Igra3
7Zgodovina plesa I.3
8Balet I.7
9Tehnike sodobnega plesa I.11
10Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces I.10
11Jazz in moderna jazz plesna tehnika I.6
12Izbirni predmet I.3
Skupaj 1. letnik60

2. letnik

PredmetECTS
III. in IV. semester
1Fizična priprava plesalca II.3
2Zgodovina plesa II.3
3Osnove glasbe skozi step II.3
4Plesno gledališče3
5Muzikal I.5
6Balet II.7
7Medkulturne plesne prakse3
8Improvizacija v sodobnem plesu I.6
9Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces II.10
10Jazz in moderna jazz plesna tehnika II.8
11Partnering v Jazz plesu3
12Izbirni predmet II.3
13Izbirni predmet III.3
Skupaj 2. letnik60

3. letnik

PredmetECTS
V. in VI. semester
1Fizična priprava plesalca III.3
2Pedagoška praksa5
3Morfologija plesnega filma3
4Osnove odrske tehnologije3
5Balet III.6
6Metodika poučevanja plesa3
7Improvizacija v sodobnem plesu II.7
8Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces III. In uvod v diplomsko delo13
9Jazz in moderna jazz plesna tehnika III.8
10Muzikal II.3
11Izbirni predmet IV.3
12Diplomsko delo (pisni del)3
Skupaj 3. letnik60
Skupaj za študijski program180


IZBIRNI PREDMETI

PREDMETECTS
Fiziologija3
Informacijska tehnologija3
Igra II.3
Koreologija3
Organizacija in management v kulturi3
Afro fusion3
Obvezni predmeti iz drugih smeri

* Nanizani niso vsi izbirni predmeti. Študenti bodo imeli možnost izbire predmetov tudi iz drugih študijskih smeri ter izbirnimi predmeti drugih študijskih programov v okviru Alma Mater, omogočeno pa je tudi opravljanje izbirnih predmetov na drugih fakultetah (zunanja izbirnost). Izbirni predmeti se ponudijo v skladu z izvedbenim predmetnikom.

* Izbirni predmeti se izvedejo, v kolikor si predmet izbere vsaj 5 študentov.

* Sklep KŠZ, 22. 3. 2023

S študijskim letom 2022/23 je bil na visokošolskem študijskem programu Ples, koreografija sprejet nov predmetnik na smeri: Balet, Sodobni ples in Urbani plesi. Študenti, ki so vpisali študijsko smer v predhodnih študijskih letih lahko zaključijo po starem programu do študijskega leta 2024/25. Po tem datumu morajo vsi študenti zaključiti študij po novem programu. Komisija za študijske zadeve je odgovorna, da v primeru nadaljevanja študija po letu 2024/25, uskladi indekse študentov in določi morebitne dodatne obveznosti.