PREDMETNIK

1. letnik

Predmet ECTS
I. in II. semester
1 Fizična priprava plesalca I. 3
2 Psihologija učenja 4
3 Preventivna medicina plesa 6
4 Osnove glasbe I. 3
5 Izbrana poglavja pedagogike in didaktike I. 4
6 Zgodovina plesa I. 3
7 Igra I. 4
8 Balet I. 4
9 Jazz plesna tehnika I. 7
10 Moderna plesna tehnika I. 6
11 Sodobna fuzija 5
12 Hip Hop kultura 4
13 Step I. 4
14 Izbirni predmet 3
Skupaj 1. letnik 60

2. letnik

Predmet ECTS
III. in IV. semester
1 Fizična priprava plesalca II. 3
2 Zgodovina plesa II. 3
3 Izbrana poglavja pedagogike in didaktike II. 3
4 Plesno gledališče 4
5 Petje 4
6 Balet II. 4
7 Jazz plesna tehnika II. 7
8 Moderna plesna tehnika II. 6
9 Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v Jazzu I. 6
10 Step II. 4
11 Muzikal I. 7
12 Partnering v plesu 6
13 Izbirni predmet 3
Skupaj 2. letnik 60

3. letnik

Predmet ECTS
V. in VI. semester
1 Fizična priprava plesalca III. 3
2 Pedagoška praksa 5
3 Metodika poučevanja Jazz plesa 5
4 Osnove odrske tehnologije 3
5 Jazz plesna tehnika III. 7
6 Moderna plesna tehnika III. 6
7 Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v Jazzu II. 6
8 Muzikal II. 7
9 Kritična analiza plesa 4
10 Izbirni predmet 3
11 Izbirni predmet 3
12 Diplomsko delo (pisni in praktični del) 8
Skupaj 3. letnik 60
Skupaj za študijski program 180

Izbirni predmeti

Izbirni predmet ECTS
1. – 3. letnik smer Jazz semester
1 Fiziologija 3
2 Informacijska tehnologija 3
3 Petje 3
4 Dramaturgija 3
5 Street Jazz 3
6 Afro Jazz 3
7 Tehnika, terminologija in zapis koreografij v Jazz plesu 3
8 Ples in novi mediji 3
9 Morfologija plesnega filma 3
*Nanizani niso vsi izbirni predmeti. Študenti bodo imeli možnost izbire predmetov tudi iz drugih študijskih smeri (hiphop, balet, sodobni ples)