PREDMET
ECTS
1. letnik
I. in II. semester
1Fizična priprava plesalca I.3
2Psihologija učenja4
3Preventivna medicina plesa6
4Osnove glasbe I.3
5Balet I.4
6Osnovna tehnika in mehanika gibanja v standardnih in LA plesih s strokovno terminologijo4
7Ples v paru in skupinski ples I.6
8Izbrana poglavja pedagogike in didaktike I.4
9Zgodovina plesa I.3
10Osnove koreologije3
11Igra I.4
12Izbirni predmet I.3
13Izbor osnovnih figur v standardnih in LA plesih7
14Plesne igre in solo plesi6
Skupaj60
PREDMET
ECTS
2. letnik
III. in IV. semester
1Izbirni predmet II.3
2Fizična priprava plesalca II.3
3Osnove glasbe II.3
4Balet II.4
5Variacije in linije v standardnih in LA plesih I.8
6Partnering I.6
7Uporaba in izbira glasbe3
8Zgodovina plesa II.3
9Izbrana poglavja pedagogike in didaktike II.3
10Muzikal7
11Variacije in linije v standardnih in LA plesih II.7
12Koreografija v standarnih in LA plesih I.7
13Plesno gledališče3
Skupaj60
PREDMET
ECTS
3. letnik
V. in VI. semester
1Fizična priprava plesalca III.3
2Osnove odrske tehnologije3
3Morfologija plesnega filma3
4Partnering II.6
5Parametri glasbe in plesa5
6Retorika in vodenja oddaj in prireditev4
7Plesna analiza ST in LA plesov6
8Izbirni predmet III.3
9Pedagoška praksa5
10Metodika poučevanja standardnih in latinskoameriških plesov8
11Koreografija v standardnih in LA plesih II.9
12Diploma5
Skupaj60
Skupaj za študijski program180

IZBIRNI PREDMETI

PREDMETECTS
Fiziologija3
Informacijska tehnologija3
Igra II.3
Koreologija3
Organizacija in management v kulturi3
Afro fusion3
Obvezni predmeti iz drugih smeri

* Nanizani niso vsi izbirni predmeti. Študenti bodo imeli možnost izbire predmetov tudi iz drugih študijskih smeri ter izbirnimi predmeti drugih študijskih programov v okviru Alma Mater, omogočeno pa je tudi opravljanje izbirnih predmetov na drugih fakultetah (zunanja izbirnost). Izbirni predmeti se ponudijo v skladu z izvedbenim predmetnikom.

* Izbirni predmeti se izvedejo, v kolikor si predmet izbere vsaj 5 študentov.

* Sklep KŠZ, 22. 3. 2023

S študijskim letom 2022/23 je bil na visokošolskem študijskem programu Ples, koreografija sprejet nov predmetnik na smeri: Balet, Sodobni ples in Urbani plesi. Študenti, ki so vpisali študijsko smer v predhodnih študijskih letih lahko zaključijo po starem programu do študijskega leta 2024/25. Po tem datumu morajo vsi študenti zaključiti študij po novem programu. Komisija za študijske zadeve je odgovorna, da v primeru nadaljevanja študija po letu 2024/25, uskladi indekse študentov in določi morebitne dodatne obveznosti.