PREDMET
ECTS
I. in II. semester
1 Fizična priprava plesalca I. 3
2 Psihologija učenja 4
3 Preventivna medicina plesa 6
4 Osnove glasbe I. 3
5 Balet I. 4
6 Tehnike sodobnega plesa I. 4
7 Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces I. 6
8 Izbrana poglavja pedagogike in didaktike I. 4
9 Zgodovina plesa I. 3
10 Osnove koreologije 3
11 Igra I. 4
12 Izbirni predmet I. 3
13 Tehnika sodobnega plesna II. 7
14 Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces II. 6
Skupaj 60
PREDMET ECTS
III. in IV. semester
1 Izbirni predmet II. 3
2 Fizična priprava plesalca II. 3
3 Osnove glasbe II. 3
4 Balet II. 4
5 Tehnike sodobnega plesa III. 6
6 Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces III. 5
7 Improvizacija v sodobnem plesu I. 3
8 Plesno gledališče 3
9 Zgodovina plesa II. 3
10 Izbrana poglavja pedagogike in didaktike II. 3
11 Petje 4
12 Tehnike sodobnega plesa IV. 5
13 Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces IV. 3
14 Improvizacija v sodobnem plesu II. 3
15 Izbirni predmet III. 3
16 Medkulturne plesne prakse 3
17 Balet III. 3
Skupaj 60
PREDMET ECTS
V. in VI. semester
1 Fizična priprava plesalca III. 3
2 Osnove odrske tehnologije 3
3 Morfologija plesnega filma 3
4 Balet IV. 6
5 Tehnike sodobnega plesa V. 5
6 Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces V. 4
7 Improvizacija v sodobnem plesu III. 3
8 Metodika poučevanja sodobnega plesa 3
9 Izbirni predmet IV. 3
10 Pedagoška praksa 5
11 Tehnike sodobnega plesa VI. 6
12 Improvizacija v sodobnem plesu IV. 4
13 Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces VI. 9
14 Diplomsko delo 3
Skupaj 60
Skupaj za študijski program 180

IZBIRNI PREDMETI

PREDMET ECTS
Fiziologija 3
Informacijska tehnologija 3
Igra II. 3
Koreologija v sodobnem plesu 3
Organizacija in management v kulturi 3
Osnove glasbe III. 3
Street Jazz 3
Afro Jazz 3

* Nanizani niso vsi izbirni predmeti. Študenti bodo imeli možnost izbire predmetov tudi iz drugih študijskih smeri ter izbirnimi predmeti drugih študijskih programov v okviru Alma Mater, omogočeno pa je tudi opravljanje izbirnih predmetov na drugih fakultetah (zunanja izbirnost). Izbirni predmeti se ponudijo v skladu z izvedbenim predmetnikom.