1. LETNIK

PREDMETECTS
Interdisciplinarni umetniški postopki: taktike in strategije5
Ples, umetnost in vidiki izobraževanja – pedagoški pristopi5
Umetnost, aktivizem in družbena gibanja5
Plesna kritika in refleksija5
Ideologije telesa in študije spolov5
Andragogika5
Pedagogika5
Ples, politika in sociologija5
Filozofija gibanja in plesa5
Koreografija v razširjenem prostoru5
Izbirni predmet10

2. LETNIK

PREDMETECTS
Didaktika plesa5
Psihologija učenja5
Izbirni predmeti10
Praktično pedagoško usposabljanje10
Magistrsko delo30

SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV

PREDMETECTS
Film in ples – predstavitev plesalca za film5
Glasbena kompozicija v sodobnem plesu5
Epistemologija10
Sodobne teorije v umetnosti5
Antropologija spolov in kulture10
Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse5
Zgodovina feminizma5
Avant-Garde in avtonomija umetnosti5