1. LETNIK

PREDMET ECTS
Interdisciplinarni umetniški postopki: taktike in strategije 5
Ples, umetnost in vidiki izobraževanja – pedagoški pristopi 5
Umetnost, aktivizem in družbena gibanja 5
Plesna kritika in refleksija 5
Ideologije telesa in študije spolov 5
Andragogika 5
Pedagogika 5
Ples, politika in sociologija 5
Filozofija gibanja in plesa 5
Koreografija v razširjenem prostoru 5
Izbirni predmet 10

2. LETNIK

PREDMET ECTS
Didaktika plesa 5
Psihologija učenja 5
Izbirni predmeti 10
Individualno raziskovalno delo in/ali pedagoško delo (projektno delo kot uvod v magistrsko tezo) 10
Magistrsko delo 30

SEZNAM IZBIRNIH PREDMETOV

PREDMET ECTS
Film in ples – predstavitev plesalca za film 5
Glasbena kompozicija v sodobnem plesu 5
Epistemologija 10
Sodobne teorije v umetnosti 5
Antropologija spolov in kulture 10
Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse 5
Zgodovina feminizma 5
Avant-Garde in avtonomija umetnosti 5