PREDMET
ECTS
I. in II. semester
1Fizična priprava plesalca I.3
2Psihologija učenja4
3Preventivna medicina plesa6
4Osnove glasbe I.3
5Balet I.4
6Osnovna tehnika in mehanika gibanja v standardnih in LA plesih s strokovno terminologijo4
7Ples v paru in skupinski ples I.6
8Izbrana poglavja pedagogike in didaktike I.4
9Zgodovina plesa I.3
10Osnove koreologije3
11Igra I.4
12Izbirni predmet I.3
13Izbor osnovnih figur v standardnih in LA plesih7
14Plesne igre in solo plesi6
Skupaj60
PREDMET
ECTS
III. in IV. semester
1Izbirni predmet II.3
2Fizična priprava plesalca II.3
3Osnove glasbe II.3
4Balet II.4
5Koreografija solo plesa7
6Koreografija plesa v paru7
7Igra II.3
8Zgodovina plesa II.3
9Izbrana poglavja pedagogike in didaktike II.3
10Muzikal7
11Koreografija skupinskega plesa7
12Ples za skupine s posebnimi potrebami7
13Plesno gledališče3
Skupaj60
PREDMET
ECTS
V. in VI. semester
1Fizična priprava plesalca III.3
2Osnove odrske tehnologije3
3Morfologija plesnega filma3
4Retorika in vodenje oddaj in prireditev4
5Plesne novosti11
6Diplomski projekt6
7Izbirni predmet III.3
8Pedagoška praksa5
9Osnove glasbe III.3
10Ples v paru II.9
11Metodika poučevanja družabnega plesa10
Skupaj60
Skupaj za študijski program180

IZBIRNI PREDMETI

PREDMETECTS
Fiziologija3
Informacijska tehnologija3
Igra II.3
Koreologija v sodobnem plesu3
Organizacija in management v kulturi3
Osnove glasbe III.3
Street Jazz3
Afro Jazz3

* Nanizani niso vsi izbirni predmeti. Študenti bodo imeli možnost izbire predmetov tudi iz drugih študijskih smeri ter izbirnimi predmeti drugih študijskih programov v okviru Alma Mater, omogočeno pa je tudi opravljanje izbirnih predmetov na drugih fakultetah (zunanja izbirnost). Izbirni predmeti se ponudijo v skladu z izvedbenim predmetnikom.