Predmet ECTS
I. in II. semester
1 Fizična priprava plesalca I. 3
2 Psihologija učenja 4
3 Preventivna medicina plesa 6
4 Osnove glasbe I. 3
5 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta I. 7
6 Propedeutika – Uvod v učenje in poučevanje v plesu 4
7 Stilski plesi I. 3
8 Izbrana poglavja pedagogike in didaktike I. 4
9 Zgodovina plesa I. 3
10 Osnove koreologije 3
11 Izbirni predmet I. 3
12 Igra I. 4
13 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta II. 6
14 Varna praksa Vaganova metodologije 4
15 Stilski ples II. 3
Skupaj 60
Predmet ECTS
III. in IV. semester
1 Izbirni predmet II. 3
2 Fizična priprava plesalca II. 3
3 Osnove glasbe II. 3
4 Izbirni predmet III. 3
5 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta III. 5
6 Ples, umetnost in estetika 4
7 Karakterni plesi I. 4
8 Koreografija 5
9 Zgodovina plesa II. 3
10 Izbrana poglavja pedagogike in didaktike II. 3
11 Plesno gledališče 3
12 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta IV. 7
13 Umetnost plesa v izobraževanju 4
14 Karakterni ples II. 4
15 Koreologija 3
16 Pas de Deux I. 3
Skupaj 60
Predmet ECTS
V. in VI. semester
1 Fizična priprava plesalca III. 3
2 Osnove odrske tehnologije 3
3 Morfologija plesnega filma 3
4 Metodika in praktično poučevanje praktičnega baleta V. 5
5 Balet – tradicija in sodobnost 4
6 Karakterni ples III. 4
7 Pas de Deux II. 4
8 Zaključni projekt I. 4
9 Izbirni predmet IV. 3
10 Pedagoška praksa 5
11 Metodika in praktično poučevanje klasičnega baleta VI. 3
12 Analiza plesa 3
13 Karakterni ples IV. 3
14 Repertoar 3
15 Zaključni projekt II. 4
16 Glasba za balet 3
Skupaj 60
Skupaj za študijski program 180