7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: Prihodnost zdaj! (2019)


Sporočilo Dekana Akademije za ples, organizatorja in moderatorja plesne sekcije

Na 7. znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj! v soboto, 16. marca 2019, je potekala plesna sekcija z naslovom Tradicija in sodobnost v plesni umetnosti in izobraževanju. Prisostvovalo je več kot 40 udeležencev s 30 referati, izmed katerih jih velik del izpolnjuje pogoje za objavo celotnega prispevka. Kvantitativno in kvalitativno pomeni to znaten pomik naprej glede na prejšnje leto.

Otvoritveni nagovor je imel predsednik AMEU, prof. dr. Ludvik Toplak, in nato še dekan Akademije za ples, izr. prof. dr. Svebor Sečak. Nato se je nadaljeval prvi del sekcije na temo plesa in antropologije. Glavna govornica (keynote speaker) je bila pooblaščena ministrica za zunanje zadeve, dr. Anja Fabiani, na temo »Argentinski tango kot mehka moč države«. Sledili so drugi referati na temo tanga, flamenka, afriškega plesa ipd. Na koncu tega dela sekcije pa so študentke govorile o komparativnih prednostih našega študija na tem področju. Po razpravi smo zaključili:

  1.  da Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ne razume aktualnega trenutka v zgodovini plesov, ki izhajajo iz etno plesov določene kulture (npr. Argentina oziroma Španija – Andaluzija, Afrika ipd.), ki že zdavnaj presegajo okvirje svojih etno izvirov in so postali splošna kulturna dobrina na globalni ravni. Žal se Ministrstvo za kulturo ksenofobno obnaša do etno plesov, ki izvirajo iz drugih kultur, in ne podpira razvoja le-teh v Sloveniji;
  2. da so se pojavile sodobne verzije tradicionalnih svetovnih etno plesov, ki premikajo meje in korespondirajo s sodobno kulturo;
  3. predstavljanje določenega naroda (npr. Špancev) ali pa kontinenta (npr. Afrike) v generičnem smislu je zelo problematično, ker so države, še posebej pa kontinenti pogosto sestavljeni iz mnogih kultur oziroma različnih sub-kultur. Ta problem se lahko reši s hibridizacijo žanrov, spajanjem s sodobnimi plesnimi tehnikami, družabnim plesom in baletom ipd. Takšna umetnost, ki izvira iz različnih nacionalnih virov, postaja transnacionalna.

Po odmoru se je nadaljeval drugi del sekcije, ki je bil usmerjen v teoretično-kritične in analitične perspektive. Poslušali smo o zgodovini slovenske plesne kritike, metodah notacije in koreologije, o plesu kot delu ideologije in o pomembnosti plesnega filma. Posebej zanimiva je bila razprava o plesni analizi, od intertekstualnosti do tradicionalne semiotike ter na koncu sodobne postfeministične obravnave baletne tradicije. Tretji del sekcije je bil namenjen edukaciji, od modela učenja s pomočjo umetniške izkušnje, preko plesa v kurikulumu v Sloveniji in drugih državah v regiji do varne prakse. Študentki Akademije za ples, Helena Krieger in Martina Svetina, sta govorili na temo plesa v izobraževalni vertikali v Sloveniji, o čemer trenutno pišeta v svojih diplomskih nalogah, na to temo pa načrtujemo tudi raziskovalni projekt. Po vpogledu v nacionalne situacije, je bilo predstavljeno delo o transnacionalnem kontekstu baletne umetnosti, dediščini klasičnega baleta in varni praksi pouka. Po končanju sekcije je del udeležencev nadaljeval neformalno diskusijo na skupnem kosilu. Organizator in moderator plesne sekcije na konferenci je bil dekan Alma Mater Europaea Akademije za ples, izr. prof. dr. Svebor Sečak, predsednik Hrvaškega društva profesionalnih baletnih umetnikov.

Prispevki iz konference