6. Mednarodna znanstvena konferenca “Za človeka gre: Izzivi za znanost in izobraževanje” / Plesna sekcija: Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju (2018)


Sporočilo Dekana Akademije za ples, organizatorja in moderatorja plesne sekcije

Ob stoti obletnici odrskega plesa v Sloveniji je Alma Mater Europaea – Akademija za ples v okviru 6. znanstvene konference z mednarodno udeležbo Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje organizirala sekcijo na temo Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju udeležbo v Mariboru 9. in 10. marca 2018.

Sekcija za ples, ki je bila v okviru konfence organizirana prvič, je imela visoko udeležbo. Prispevki so bili na visoki ravni, diskusija na okrogli mizi konstruktivna. Odzvali so se številni strokovnjaki z različnih področjih plesne umetnosti.

Sekcija Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju se je ukvarjala s plesom v generičnem smislu. Prvi del je bil posvečen športnim plesom s prispevkom dr. Bora Sojara Voglarja in drugih avtorjev (Statistična analiza omejitvenega programa plesa rumba v latinskoameriških tekmovalnih plesih) in prispevkom Martine Serban (Kreativni ples – plesna terapija po metodi Marije Fux: izvor, razvoj, pozitivni učinki). Nato je dr. Vesna Bajić Stojiljković predstavila program za odpiranje oddelka za etno plese na Akademiji za ples.

Drugi del sekcije se ukvarjal z sodobnim plesom in plesom v izobraževanju. Prispevek dr. Andreje Kopač (Neustrašnost in stoletna zgodovina slovenskega sodobnega plesa) se je nanašal na bogato zgodovino sodobnega plesa in njegovo obstojnost v Sloveniji, prispevka dr. Vesne Geršak (Integracija plesne umetnosti v učni proces – kaj pridobijo učenci in kaj učitelji?) in Nine Meško (Moč ustvarjalnega giba) pa sta govorila o pedagoških aspektih plesa. Razprava je potekala o pomembnosti in sorazmernosti procesa in produkta v izobraževalnem procesu, oziroma o objektivni evalvaciji napredka učenca in realizaciji privzetih ciljev čez argumente in jasno definirane kriterije. To diskusijo je uspešno nadgradil prispevek študentke Martine Kramer, sicer pedagoginje na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, o sodobnih pristopih poučevanja baleta in sodobnega plesa v skladu z inkluzivnom, Midway metodom Jacqueline Smith-Autard (Pedagoški pristopi v plesnem izobraževanju).

Snežana Filipovska in Aleksandra Nikiforovska, gostji iz Makedonije sta navzoče seznanili o situaciji v Makedoniji in njihovi Akademiji za ples pri Glazbeni akademiji. V svoji prezentaciji The ballet pedagogy, creativity and the use of modern technologies in order to reach quality in the dance education in R. Macedonia) sta predstavili uporabo novih metod poučevanja.

Zadnji del uradnega dela konference je odprla baletna legenda slovenskega baleta dr. Henrik Neubauer, ki je govoril o stoletni zgodovini slovenskega baleta (Kratek pregled stoletne

zgodovine slovenskega baleta). Nadaljeval je dr. Svebor Sečak z nacionalno in transnacionalno perspektivo akademskega baleta in opisoval glavno dijakronijsko linijo svetovne baletne zgodovine, pri čemer se je osredotočil na situacijo v Sloveniji. Priporočal je terciarno edukacijo, ki ima dvojno funkcijo: z ene strani ohranjevanje avtohtone kulture in tradicije, z druge odpiranje proti novim tendancijam in filozofijam, ki so integrativni faktor v Evropi in svetu (Academic Ballet: A National and Transnational Perspective).

Sledil je prispevek Elene Fedotove z Rusije (Ballet in Russia – more than Ballet) o 300-letni zgodovini ruskega baleta, ki je povezana s carjem in drugimi politikami. Neformalno je govorila tudi Melinda Szitt o Madžarski plesni akademiji in sodelovanju z akademijama v Zagrebu in v Mariboru.

Na okrogli mizi je Tomaž Rode, predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije, prebral referat o situaciji v Sloveniji in se zahvalil prof. dr. Ludviku Toplaku, predsedniku AMEU in doc. dr. Sveboru Sečaku, dekanu Akademije za ples, za velik premik, ki so ga naredili v izobraževalni vertikali plesa v Sloveniji z upanjem, da se bo študij razvil na državni ravni. Nato so svoje referate predstavile študentke baleta in sodobnega plesa. Sledila je odprta diskusija o prihodnosti plesnega izobraževanja v Sloveniji in iskanju ravnotežja med privatnimi inicijativami, ki so proaktivne in državnimi, ki z nezadostno hitrostjo sledijo potrebam svojih umetnikov. Razen študentom, profesorjem akademije, predstavnikom umetniških društevso se na konferenci prudružili tudi vodilni iz Konservatorija Maribor in Ljubljane. Direktorica baletne šole mariborskega Konservatorija Helena Valerija Krieger, ki je hkrati tudi študentka drugega letnika Akademije za ples je povdarila kako pomembno je znanje pridobljeno na Akademiji za ples za prihodnje delo na Konservatoriju z mladimi plesalci. Konference so se udeležili še številni drugi strokovnjaki iz tujine: Srbije, Makedonije, Rusije, Mađarske, Hrvaške, in drugi.

Okrogla miza se je končala z govorom predsednika AMEU prof. dr. Ludvika Toplaka, ki je razložil svojo vizijo vstopanja v izobraževalni prostor, ki po njegovih besedah ni dovolj prepoznan od drugih in z govorom predsednika Evropske akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Felix Ungerja, ki je pohvalil napore Akademije za ples Alma Mater Europaea in dosežen napredek.

Sledilo je neformalno druženje in nadaljevanje razprave o pomembnih temah za plesno izobraževanje in mednarodno sodelovanje.

Organizator in moderator plesne sekcije na konferenci je bil dekan Akademije za ples Alma Mater Europaea, doc. dr. Svebor Sečak, predsednik hrvaškega društva profesionalnih baletnih umjetnikov.