Erasmus+ mobilnost za osebje

Program Erasmus+ na področju visokega šolstva omogoča sofinanciranje mobilnosti profesorjev in vseh strokovnih delavcev za namen poučevanja, izobraževanja ali usposabljanja na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah oziroma podjetjih v tujini.

Sredstva za sofinanciranje so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškemu osebju na visokošolski instituciji.

Programske države

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti, so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija. To pomeni, da se lahko mobilnosti udeležite v navedenih državah.

Oblike mobilnosti

Erasmus+ osebju omogoča naslednji obliki mobilnosti:

 • mobilnost z namenom poučevanja na visokošolski instituciji.
 • mobilnost z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«).
Poučevanje v tujini

Mobilnost za poučevanje omogoča pedagoškemu ali strokovnemu osebju visokošolske institucije, da poučuje na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju oz. v kateri koli akademski disciplini.

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katerekoli programske države, s katerimi ima AMEU podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ za mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja. Najdete jih tukaj.

V primeru, da želite poučevati na univerzi, s katero AMEU še nima podpisanega sporazuma, nas prosim kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Trajanje mobilnosti

Trajanje mobilnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Mobilnost mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tistega tedna.

Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za več informacij kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Usposabljanje v tujini

Mobilnost z namenom usposabljanja omogoča vsem zaposlenim, tako pedagoškemu kot tudi nepedagoškemu osebju na AMEU, možnost usposabljanja na visokošolskih institucijah ali drugih organizacijah/ podjetjih iz programskih držav. Poteka lahko obliki izobraževalnih dogodkov v tujini, izobraževalnih obiskov na delovnem mestu ali usposabljanja na partnerski visokošolski instituciji na katerakoli javni ali zasebni organizaciji oziroma podjetju, aktivnemu na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. V primeru, da želite na usposabljanje na univerzo, mora za izvedbo mobilnosti imeti AMEU podpisan medinstitucionalni sporazum – seznam partnerskih institucij najdete tukaj. V primeru, da želite na usposabljanje na univerzo, s katero AMEU še nima podpisanega sporazuma, nas prosim kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Trajanje aktivnosti

Trajanje aktivnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. Sredstva so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji.

Seznam aktualnih staff week-ov najdetene na tej spletni strani.

Primeri podjetij, ki nudijo usposabljanja:

Število odobrenih dni je dodeljeno v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za več informacij kontaktirajte na erasmus@almamater.si.

Povezava na spletno stran Cmepius: https://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx

CILJI MOBILNOSTI V PROGRAMU ERASMUS+
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti;
 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.