Showcase Akademije za ples

14.december ob 19’00 v Plesnem teatru Ljubljana

Decembrski Showcase je semestrska produkcija študentk Akademije za ples in hkrati izpitna naloga 2. in 3. letnikov predmeta Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces, ki sta ga vodila predavatelja Rosana Hribar in Primož Ekart. Izpitna naloga izhaja iz pesmi z naslovom Sorojenca, poljske pesnice Krystine Dabrowske. Proces je zahteval razčlembo besedila, prepoznavanje in razvoj motiva v plesni kompoziciji in gledališkega dogodka z upoštevanjem ustreznega konteksta in emotivnega naboja pesmi.

V večeru so se predstavile tudi krajše koreografske sekvence 1. letnikov v okviru različnih predmetov, ki vključujejo delo na plesni tehniki, kompoziciji in partneringu. Proces so vodili Urša Rupnik, Lucija Velkavrh , Matevž Česen, Michal Rynia in Nastja Bremec Rynia, Kaja Lin Jagodič, Anja Möderndorfer in Tanja Skok.