Vabimo vas, da se prijavite na Erasmus+ študijsko mobilnost.

1. Študent izbere eno izmed partnerskih institucij, s katero ima AMEU podpisano pogodbo o sodelovanju in dogovor o izmenjavi.

2. Študent izpolni obrazec Prijava za študij oz. prakso v tujini v okviru programa Erasmus+ in k obrazcu obvezno priloži:

  • življenjepis v angleškem ali nemškem jeziku (2 strani A4, Europass format),
  • motivacijsko pismo v angleškem ali nemškem jeziku, v katerem navede zakaj želi študirati na izbrani univerzi in kaj želi pridobiti z izmenjavo, ter okvirno časovno obdobje. Rok za oddajo obeh dokumentov je 31. januar.

Prijave se lahko pošljejo na erasmus@almamater.si ali oddajo v zaprti ovojnici z navedbo »ERASMUS+ IZMENJAVA 20__/20__« (študijsko leto) osebno v referatu/mednarodni pisarni ali poslano priporočeno na naslov: Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Mednarodna pisarna – “za ERASMUS+”, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

3. Na podlagi kriterijev komisija pisno oceni vloge in najkasneje do konca februarja pisno obvesti kandidate o izbiri.

4. Sledi ustno preverjanje znanja tujega jezika.

5. Mednarodna pisarna kontaktira International Relations Office in pristojnega koordinatorja na izbrani gostujoči univerzi ter prosi za uradni sprejem študenta.

ZA ŠTUDIJ

Študijski program, ki ga bo študent poslušal na tuji univerzi, predlaga študent sam. Zraven pripravi tudi seznam predmetov iz programa AMEU, ki bi jih moral opraviti v istem semestru na AMEU. Prošnjo za priznavanje predmetov poda študent na študijsko komisijo/predstojnika študijske smeri. V času izmenjave mora študent v enem semestru opraviti za najmanj 20 ECTS oziroma za največ 30 ECTS izpitov.

ZA PRAKSO

Študent si institucijo za opravljanje prakse poišče sam in v mednarodno pisarno AMEU posreduje potrdilo institucije, da ga je le-ta pripravljena sprejeti na praksi.

S strani slovenske Nacionalne Agencije CMEPIUS priporočene strani za iskanje praktičnega usposabljanja:

ErasmusIntern https://erasmusintern.org/
Erasmus+ Student and Alumni Alliance (ESAA) https://www.esaa-eu.org/about/
Garag Erasmus http://www.garagerasmus.org/
JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/welcome/
Praxis http://www.praxisnetwork.eu/
EURES https://ec.europa.eu/eures/public/sl/links

CMEPIUS svetuje previdnost glede raznih posredniških agencij in svetuje študentom direkten stik s podjetji in iskanje preko zgornjih spletnih strani!


DOKUMENTI

Prijava za študij oz. prakso v tujini v okviru programa Erasmus+