Proceedings Book on AMEU Dance Academy Events 2018/2019, July 2020

Sporočilo Dekana Akademije za ples, organizatorja in moderatorja plesne sekcije

Alma Mater Europaea Akademija za ples je edina ustanova v Sloveniji, ki ponuja veljavno prvostopenjsko bolonjsko izobrazbo na področjih sodobnega plesa in prvič v zgodovini tudi baleta. Akademijo za ples prav to leto končuje prva generacija študentk, vpisana pa je četrta generacija novih študentov v Ljubljani. Slovenija ima na področju baleta bogato stoletno tradicijo z dvema izjemnima baletnima ustanovama v ljubljanski in mariborski Operi ter konservatorijema z baletnima šolama v Mariboru in Ljubljani, kjer je tudi višja baletna šola. Obstajajo tudi številne zasebne in druge baletne šole, tečaji ipd. Baletna umetnost se do zdaj ni poučevala na fakultetni stopnji. V razvitem svetu se danes poučujejo vse vrste človeških dejavnosti, še posebno pa se določene umetnosti poučujejo tudi na akademski stopnji, tako da je glasbeni, likovni in literarno-dramski danes enakovredna tudi plesna umetnost. Tudi v Sloveniji je bila prepoznana potreba po izpolnitvi izobraževalne vertikale na področju baletne umetnosti, vendar so bile te namere uspešno izpolnjene šele pred tremi leti. Tako sem bil, glede na izkušnje pri ustanovitvi sorodnega študija baletne pedagogike in sodobnega plesa na Univerzi v Zagrebu, ter bogate umetniške izkušnje in akademsko izobrazbo, povabljen s strani prof. dr. Toplaka, predsednika Alma Mater Europaea v Sloveniji, da pomagam izdelati načrt in program slovenske Akademije za ples. Potem, ko so bili programi verificirani in akreditirani na vseh stopnjah, sem bil povabljen, da postanem eden izmed predavateljev in dekan plesne akademije.

V naslednjem akademskem letu Akademija za ples odpira tudi podiplomski študij, in sicer magistrski študijski program, ki bo imel tri smeri: teorije plesnih umetnosti, sodobne koreografske prakse in plesno pedagogiko. Ples se danes poučuje z različnih analitičnih vidikov, vključno s semiotiko ter z antropološke, filozofske, psihoanalitične, rojstne, družbeno-politične in kulturološke perspektive ipd. Tukaj je tudi kineziologija, spoznavanje anatomije in fiziologije v kontekstu varnostne prakse po zgledu športne medicine, razne metodike ipd. Fakultetna izobrazba za plesne in baletne pedagoge, ki delajo z otroki, bi morala biti obvezna, predvsem zaradi varne prakse. Tudi za plesalca, ki hoče več, so poleg treningov nujna tudi teoretična in kontekstualna znanja. Pomembno je okrepiti izobraževalno vertikalo plesnega pouka od vrtca do fakultete.

V tem Zborniku so objavljeni prispevki s plesne sekcije 6. znanstvene konference z mednarodno udeležbo Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje (2018) na temo Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju, s plesne sekcije 7. znanstvene konference z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj! (2019) na temo Tradicija in sodobnost v plesni umetnosti in izobraževanju in z okrogle mize v sklopu Borštnikovega srečanja 2019 na temo Balet, izobraževalna vertikala od predšolske vzgoje do II. bolonjske stopnje v Republiki Sloveniji v organizaciji Alma Mater Europaea Akademije za ples. Objavljeni prispevki bodo uporabljeni kot gradivo za naslednje generacije študentov ki jih je vse več in ki svoja pridobljena znanja implementirajo v izobraževalne in umetniške strukture Republike Slovenije, tako da pričakujemo, da se bo akademska slika na področju plesa v Sloveniji korenito spremenila na boljše.