9th Scientific Conference with International Participation All About People

Proceedings Book with Peer Review on Professional Contributions On Dance


Sporočilo Dekana Akademije za ples, organizatorja in moderatorja plesne sekcije

Alma Mater Europaea Akademija za ples je imela že tretjič svojo plesno sekcijo v okviru konference Za človeka gre. V povezavi s situacijo virusa covid-19 in življenjem v fizični izolaciji smo se odločili, da bomo obravnavali post-postmoderno paradigmo digimodernizma in našo sekcijo poimenovali Ples in plesno izobraževanje v digitalnem okolju: Ves svet je oder po slavnem reku Shakespeara; saj sta se ples in plesno izobraževanje preselila z običajnih plesnih prizorišč v digitalno okolje.

V prvem delu konference smo gostili tri ugledne goste; Tareka Assama, nemško-egiptovskega režiserja baletnih odrov in direktorja baleta v Giessenu, Darrela Toulona iz Dominike, plesalca, koreografa, ustanovitelja in umetniškega direktorja skupine Alpha ter predavatelja na privatni univerzi Anton Bruckner v Linzu, in dr. Risimo Risimkin iz Severne Makedonije, eno od vodilnih makedonskih koreografinj in umetniško vodjo festivala Dance Fest Skopje in Plesnega gledališča Skopje. Pogovarjali so se o plesu in plesnem izobraževanju v novih okoliščinah. V drugem delu smo nadaljevali s predstavitvijo prispevkov in se pogovarjali o plesnem filmu iz različnih diskurzov. Tretji in četrti del konference se je nadaljeval s predstavitvijo prispevkov na temo plesne vzgoje v novem okolju, zadnji del pa s prispevki o različnih temah, ki so povezane z glavno temo konference.

Poleg mene sta bili gostiteljici docentki tudi Rosana Hribar in dr. Andreja Kopač. Imeli smo 80 udeležencev, od katerih jih je 21 predstavilo svoje prispevke. Uradni jeziki konference so bili slovenščina, angleščina, hrvaščina in srbščina. Vsi povzetki so objavljeni v Zborniku povzetkov (ISBN 978-961-6966-74-0 in COBISS.SI-ID 54791427) na spletni strani Alma Mater Europaea.

V tem zborniku lahko najdete 12 recenziranih prispevkov, ki predstavljajo glavne oz. pomembne teme konference.