PREDMETNIK

1. letnik

PREDMETECTS
Fizična priprava plesalca I.3
Psihologija učenja4
Preventivna medicina plesa6
Osnove glasbe I.3
Izbrana poglavja pedagogike in didaktike I.4
Zgodovina plesa I.3
Osnove koreologije3
Igra I.4
Izbirni predmet I.3
Hip-hop kultura I.4
Osnovna tehnika in mehanika v Hip-hopu4
Tehnika Hip-hopa I.6
Hip-hop Kultura II.4
Tehnika Hip-hopa II.6
Hip-hop improvizacija I.3

2. letnik

PREDMETECTS
Izbirni predmet II.3
Fizična priprava plesalca II.3
Osnove glasbe II.3
Zgodovina plesa II.3
Izbrana poglavja pedagogike in didaktike II.3
Tehnika Hip-hopa III.6
Hip-hop improvizacija II.3
Koreografija solo plesalca3
Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v Hip Hopu I.3
Plesno gledališče3
Koreografija parov in skupin3
Glasba za hip-hop4
Tehnika Hip-hopa IV.6
Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v hip hopu II.3
Ples in novi mediji I.4
Tehnike sodobnega plesa I.4
Izbirni predmet III.3

3. letnik

PREDMETECTS
Fizična priprava plesalca III.3
Osnove odrske tehnologije3
Morfologija plesnega filma3
Izbirni predmet IV.3
Pedagoška praksa5
Tehnika Hip-hopa V.6
Metodika poučevanja Hip-hopa5
Kritična analiza plesa3
Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v hip-hopu III.3
Ples in novi mediji II.4
Tehnike Hip-hopa VI.6
Muzikal7
Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v hip-hopu IV.3
Diploma3
Izbirni predmet V.3

IZBIRNI PREDMETI

PREDMETECTS
Fiziologija3
Informacijska tehnologija3
Igra II.3
Koreologija v sodobnem plesu3
Organizacija in management v kulturi3
Osnove glasbe III.3
Street Jazz3
Afro Jazz3

* Nanizani niso vsi izbirni predmeti. Študenti bodo imeli možnost izbire predmetov tudi iz drugih študijskih smeri ter izbirnimi predmeti drugih študijskih programov v okviru Alma Mater, omogočeno pa je tudi opravljanje izbirnih predmetov na drugih fakultetah (zunanja izbirnost). Izbirni predmeti se ponudijo v skladu z izvedbenim predmetnikom.


*Sklep KŠZ, 22. 3. 2023

S študijskim letom 2022/23 je bil na visokošolskem študijskem programu Ples, koreografija sprejet nov predmetnik na smeri: Balet, Sodobni ples in Urbani plesi. Študenti, ki so vpisali študijsko smer v predhodnih študijskih letih lahko zaključijo po starem programu do študijskega leta 2024/25. Po tem datumu morajo vsi študenti zaključiti študij po novem programu. Komisija za študijske zadeve je odgovorna, da v primeru nadaljevanja študija po letu 2024/25, uskladi indekse študentov in določi morebitne dodatne obveznosti.