PREDMETNIK

1. letnik

PREDMET ECTS
Fizična priprava plesalca I. 3
Psihologija učenja 4
Preventivna medicina plesa 6
Osnove glasbe I. 3
Izbrana poglavja pedagogike in didaktike I. 4
Zgodovina plesa I. 3
Osnove koreologije 3
Igra I. 4
Izbirni predmet I. 3
Hip-hop kultura I. 4
Osnovna tehnika in mehanika v Hip-hopu 4
Tehnika Hip-hopa I. 6
Hip-hop Kultura II. 4
Tehnika Hip-hopa II. 6
Hip-hop improvizacija I. 3

2. letnik

PREDMET ECTS
Izbirni predmet II. 3
Fizična priprava plesalca II. 3
Osnove glasbe II. 3
Zgodovina plesa II. 3
Izbrana poglavja pedagogike in didaktike II. 3
Tehnika Hip-hopa III. 6
Hip-hop improvizacija II. 3
Koreografija solo plesalca 3
Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v Hip Hopu I. 3
Plesno gledališče 3
Koreografija parov in skupin 3
Glasba za hip-hop 4
Tehnika Hip-hopa IV. 6
Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v hip hopu II. 3
Ples in novi mediji I. 4
Tehnike sodobnega plesa I. 4
Izbirni predmet III. 3

3. letnik

PREDMET ECTS
Fizična priprava plesalca III. 3
Osnove odrske tehnologije 3
Morfologija plesnega filma 3
Izbirni predmet IV. 3
Pedagoška praksa 5
Tehnika Hip-hopa V. 6
Metodika poučevanja Hip-hopa 5
Kritična analiza plesa 3
Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v hip-hopu III. 3
Ples in novi mediji II. 4
Tehnike Hip-hopa VI. 6
Muzikal 7
Kompozicija in ustvarjalno raziskovalni proces v hip-hopu IV. 3
Diploma 3
Izbirni predmet V. 3

IZBIRNI PREDMETI

PREDMET ECTS
Fiziologija 3
Informacijska tehnologija 3
Igra II. 3
Koreologija v sodobnem plesu 3
Organizacija in management v kulturi 3
Osnove glasbe III. 3
Street Jazz 3
Afro Jazz 3

* Nanizani niso vsi izbirni predmeti. Študenti bodo imeli možnost izbire predmetov tudi iz drugih študijskih smeri ter izbirnimi predmeti drugih študijskih programov v okviru Alma Mater, omogočeno pa je tudi opravljanje izbirnih predmetov na drugih fakultetah (zunanja izbirnost). Izbirni predmeti se ponudijo v skladu z izvedbenim predmetnikom.