Project DescriptionVabljeni na predstavitev Zbornika prispevkov z dogodkov v organizaciji AMEU – Akademije za ples. V njem so zbrani članki iz sekcij za ples, ki so bili predstavljeni v sklopu 6. in 7. znanstvene konference z mednarodno udeležbo “Za človeka gre” v letih 2018 in 2019 ter z okrogle mize na Borštnikovem srečanju v oktobru 2019.

Zbornik bosta predstavila recenzent in urednik izr. prof. dr. Svebor Sečak, dekan Akademije za ples ter prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM.

Po predstavitvi zbornika vam bosta predavatelja, dr. Gregor Moder in Katja Čičigoj, predstavila na novo akreditiran magistrski študijski program Študije plesnih umetnosti, s tremi smermi: Sodobne koreografske prakse, Teorije plesnih umetnosti in Plesna pedagogika.