Študent mora za zaključek postopka priznavanja po vrnitvi iz tujine v roku 1 meseca predložiti dokazila, da je v celoti opravil dogovorjene študijske obveznosti po programu, s katerim je bil napoten na študij v tujino:

  • kopijo certifikata o opravljenih izpitih, ki vam ga izda tuja univerza,
  • potrdilo o trajanju mobilnosti, ki vam ga izda tuja institucija,
  • izpolnjeno poročilo Erasmus+ izkušnja v tujini.

Vsa dokazila je potrebno posredovati v Mednarodno pisarno AMEU ali na erasmus@almamater.si.


DOKUMENTI

Erasmus+ izkušnja v tujini