Avdicijo želim opravljati ONLINE (Tuji študenti)
Tuji študenti v izjemnih primerih je možno opraviti avdicijo na daljavo

Pred avdicijo obvezno oddati evš prijavo. Navodila

* Tuji študenti

V izjemnih primerih je možno opraviti avdicijo na daljavo, preko video zapisa, v kolikor se kandidat zaradi nepremostljivih razmer ne more udeležiti avdicije v določenem času na organizirani lokaciji. 

Komisija bo pregledala videoposnetke in ocenila:

  • raven tehničnega predznanja posamezne plesne smeri,
  • obvladovanje ritma in muzikaličnost,
  • iznajdljivost v improviziranih strukturah,
  • obvladovanje uporabe prostora, plesne kompozicije, ekspresivnost, vzdržljivost in fizično pripravljenost kandidata.

Po ogledu bo kandidat povabljen na razgovor s komisijo preko aplikacije Zoom.