[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”15″ data_padding_bottom=”50″ data_id=”pogoji-za-vpis”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

[cmsmasters_notice type=”cmsmasters_notice_success” close=”true” icon=”cmsmasters-icon-bank” animation_delay=”0″]

Vabljeni k vpisu na dodiplomske študijske programe Alma Mater Europaea – ECM.

[/cmsmasters_notice]

Veseli nas, da vam smemo izreči dobrodošlico v Alma Mater Europaea skupnosti, kjer vam bomo pomagali doseči vaše akademske cilje. Spoznali boste, da je Alma Mater Europaea – Akademija za ples živahna in rastoča institucija, kjer študenti, predavatelji in osebje uživajo v izzivajočem in kooperativnem okolju.

Da bi vam omogočili čim bolj gladek prehod v študijsko življenje, vas na Alma Mater Europaea – Akademiji za ples spodbujamo k zgodnjem vpisu. Če imate kakršnakoli vprašanja o pogojih za vpis ali postopku prijave, se obrnite na referat.

Prijavo za vpis nam lahko tudi brez vse zahtevane dokumentacije pošljete kadarkoli. Referat vas bo obvestil o manjkajočih ali nepopolnih dokumentih, ki jih potrebujete za dovršitev sprejemnega postopka.

 

[/cmsmasters_text][cmsmasters_heading type=”h1″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” color=”#75001a” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Pogoji za vpis[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

V dodiplomski študijski program Ples, koreografija   se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • opravljena splošna ali poklicna matura ali končan katerikoli  4-letni srednješolski program pred 01.06.1995,
 • opravljena avdicija/sprejemni izpit.

Potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, da ste zaključili srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini.

[/cmsmasters_text]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ style=”solid” position=”center” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/1″][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/1″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”15″ data_padding_bottom=”50″ data_id=”avdicije”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_heading type=”h1″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” color=”#75001a” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Avdicije[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

Za vpis na študijski program Ples, koreografija je potrebna tudi opravljena avdicija. Avdicija v študijskem letu 2018/19 bo potekala v naslednjih terminih:

prva avdicija: sobota, 25. 5. 2019,
druga avdicija
: sobota, 13. 7. 2019,
tretja avdicija: sobota, 14. 9. 2019,
četrta avdicija: sobota, 28. 9. 2019.

Lokacija: Neubergerjeva 31, Ljubljana

Ura: ob 10h

Vsak kandidat pripravi približno 2-minutno solo plesno točko, ki jo odpleše pred tričlansko komisijo. Kandidat sam priskrbi glasbo za plesno točko, ki jo prinese na enem izmed standardnih medijev (najbolje na zgoščenki (CD) ali USB ključku v mp3 formatu. Prinese lahko tudi lasten predvajalnik oz. tablico). Solo točko lahko opravi tudi brez glasbene spremljave.

Kandidati prinesejo s seboj še življenjepis in portfolio dosežkov na plesnih predstavah, tekmovanjih, objavljene kritike in predstavitve podobnih plesnih in drugih umetniških dosežkov.

 

Posebnost smeri balet:

Kandidati morajo predložiti dokazilo o uspešno končani srednji baletni šoli ali ustrezni baletni izobrazbi, o čemer odloča komisija. Kandidati na sprejemu ne opravljajo praktičnega plesno/koreografskega dela izpita. Komisija bo na podlagi dokumentacije in intervjuja ocenila njihove psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta.

Vpišejo se lahko sedanji in bivši plesalci / pedagogi in koreografi, prav tako tudi mladi po zaključku baletne šole, ki želijo pridobiti visokošolsko diplomo s področja baleta. Kandidatom, ki so končali / obiskovali Višjo baletno šolo Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani ali pa podobno institucijo v tujini, bodo na podlagi vloge za priznavanje formalnega in neformalnega izobraževanja priznani določeni izpiti po odločbi Študijske komisije, ki bo odločala na podlagi primerjave študijskih programov oziroma dokazil o pridobljenih znanjih in kompetencah.

Kandidati iz tujine

Kandidata bomo obvestili v najkrajšem možnem času in mu v primeru pozitivne odločitve posredovali natančne informacije o postopku avdicije na daljavo.

[/cmsmasters_text]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ style=”solid” position=”center” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”15″ data_padding_bottom=”50″ data_id=”prijavni-postopek”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_heading type=”h1″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” color=”#75001a” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Prijavni postopek[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

Študij je v Republiki Sloveniji je organiziran na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole). Ne glede na to, ali boste študirali na javni ali zasebni visokošolski ustanovi, se postopek prijave prične preko portala eVŠ. Prijavo za vpis kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov.

Prijava za vpis je sestavljena iz več korakov, ki jih mora prijavitelj izpolniti. V prvem koraku izbere razpis za vpis in vrsto prijave za vpis, v drugem koraku vnese svoje osebne podatke, stalno prebivališče, naslov za obveščanja in KLASIUS-SRV, v tretjem koraku vnese srednješolsko izobrazbo, v četrtem koraku sledi preveritev podatkov o dosedanji visokošolski izobrazbi, v petem koraku vnos želenega študija, v šestem koraku prijavitelj vnese morebitne priloge, nato pa sledi še zadnji korak izpolnjevanja prijave za vpis – predogled in elektronsko pošiljanje prijave.

Prijave za študij potekajo preko naslednje povezave: http://portal.evs.gov.si/prijava/

V kolikor boste na prvem mestu izbrali eno izmed državnih fakultet, vam na drugem in tretjem mestu ne bo ponudilo možnosti izbire samostojnih visokošolskih zavodov. Zato je potrebno za prijavo za študij na Akademiji za ples oddati posebno prijavo, kjer na prvem mestu izberete Zasebni visokošolski zavod. Prijava je zgolj informativne narave. Zavezujoč postane šele vpis.

[/cmsmasters_text]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ style=”solid” position=”center” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”15″ data_padding_bottom=”50″ data_id=”prijavni-roki”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_heading type=”h1″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” color=”#75001a” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Prijavni roki[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

Prvi prijavni rok: 18. februar – 14. julij 2019

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 14. julija 2019. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 29. julija do 9. avgusta 2019.

Drugi prijavni rok: 12. avgust – 15. september 2019

Drugi prijavni rok bo odprt za tiste programe, kjer bodo ostala še prosta mesta po prvem prijavnem roku.

Izbirni postopek bo končan do 20. septembra 2019. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 23. septembra do 25. septembra 2019.

 

Tretji prijavni rok: 26. september – 30. september 2019

Izbirni postopek bo končan do 1. oktobra 2019. Sklep o rezultatih izbirnih postopkov boste prejeli po pošti. Če boste sprejeti na želeni študijski program, vam bomo po pošti ali po e-pošti poslali tudi povabilo k vpisu.

Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo do 3. oktobra 2019. Vpis bo potekal na treh lokacijah.

Prijavno dokumentacijo kandidati pošljejo na:

AMEU – Akademija za ples
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Vpis bo potekal: na lokaciji AMEU-ECM (Andreanum), Slovenska ulica 17, Maribor. V primeru, da se vpisa ne boste mogli udeležiti v navedenih terminih, lahko vpisno dokumentacijo posredujete tudi priporočeno po pošti na naš naslov Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, in sicer najkasneje do 8. avgusta 2019 ( 1. prijavni rok), do 24. 9. 2019 (2. prijavni rok) in do 2. oktobra 2019 (3. prijavni rok).

[/cmsmasters_text]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ style=”solid” position=”center” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”15″ data_padding_bottom=”50″ data_id=”vpis”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_heading type=”h1″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” color=”#75001a” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Vpis[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

Za izvedbo vpisa boste potrebovali:

 • izpolnjen elektronski vpisni list, ki ga natisnete in podpišete (sistem VIS),
 • dva podpisana izvoda pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih pri študiju na Alma Mater (oba izvoda pogodbe se natisneta avtomatsko z vpisnim listom),
 • potrdilo o plačilu šolnine (celotne ali 1. obroka šolnine, kot je navedeno v 5. členu pogodbe),
 • potrdilo o plačilu vpisnine (50,00 EUR),
 • dve novejši fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 cm (kot za osebni dokument),
 • izpolnjen obrazec za izdelavo študentske izkaznice, ki ga prejmete v referatu v času vpisa ali v primeru vpisa po pošti, vam ga posredujemo na naslov, ki ste ga navedli na vpisnem listu (v tem primeru ne pozabite prilepiti slike in se podpisati v bel okvirček),
 • potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, da ste zaključili srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini,
 • za vpis na Akademijo za ples pa je potrebno ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju v tekočem letu, lahko izda družinski – splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to.

Podatki o plačilu: račun/-e za šolnino in vpisnino boste prejeli na svoj e-mail naslov, ki ste ga navedli na vpisnem listu, v roku enega delovnega dne od elektronsko izpolnjenega vpisnega lista. Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navedete SI00 in vpisno številko, ki jo najdete na vpisnem listu. Plačilo prvega obroka šolnine plačate preko istega plačilnega naloga, tako da seštejete zneske. V kolikor bo plačnik šolnine podjetje, obvezno pri vpisu priložite izjavo plačnika, ki jo najdete na spletni strani Alma Mater (POVEZAVA).

 

[cmsmasters_simple_icon icon=”cmsmasters-icon-attention-circled” size=”30″ space=”60″ display=”inline” border_width=”0″ border_radius=”50%” animation_delay=”0″][/cmsmasters_simple_icon]POZOR: na Alma Mater ni gotovinskega poslovanja, zato se vsa nakazila vršijo preko transakcijskega računa.

 

Plačilo šolnine

Šolnina za en letnik študija znaša 3.800 eur.

 • V primeru plačila šolnine v enem obroku zapade šolnina plačila ob vpisu.
 • V primeru plačila šolnine v dveh obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine pa dne 10.2.2020.
 • V primeru plačila šolnine v petih obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11.2019, tretji obrok šolnine dne 10.1.2020, četrti obrok šolnine dne 10.3.2020 in peti obrok šolnine dne 10.5.2020.
 • V primeru plačila šolnine v osmih obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.11.2019, tretji obrok šolnine dne 10.12.2019, četrti obrok šolnine dne 10.1.2020, peti obrok šolnine dne 10.2.2020, šesti obrok šolnine 10.3.2020, sedmi obrok šolnine 10.4.2020 in osmi obrok šolnine dne 10.5.2020.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]