Študent lahko ponavlja letnik, če pred tem še ni nikoli zamenjal študijskega programa in v primeru, da na AMEU-ECM še ni izkoristil možnosti ponavljanja letnika ali zamenjal študijske smeri.

Študent, ki se želi ponovno vpisati, mora oddati elektronsko prošnjo v referat Alma Mater. Prošnjo za ponavljanje letnika študent odda preko VIS-a tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – ponavljanje letnika in jo izpolni. K prošnji obvezno priloži PODPISANO Izjavo, da v času študija ni spremenil študijskega programa oz. smeri ali ni ponavljal letnika na nobenem visokošolskem zavodu v RS. S podpisom izjave študent prevzema kazensko in materialno odgovornost in dovoljuje AMEU-ECM, da lahko po uradni dolžnosti preveri točnost ter, kjer je potrebno, tudi pridobi podatke iz uradnih evidenc. Izjava se natisne skupaj s prošnjo iz VIS-a.
Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše in jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Izpolnjeno prošnjo lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat.

Ko Referat Alma Mater prejme obrazec Prošnja za ponavljanje letnika, v roku 5 delovnih dni pripravi ustrezni vpisni list, ki ga izpolnite preko interneta v VIS-u ter s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne strani https://vis.esmb.si/prijava.htm z uporabniškim imenom in osebnim geslom.

Šolnina za ponavljanje letnika znaša 1/3 celotne šolnine ter 50,00 EUR vpisnine. Prvi obrok šolnine za ponavljanje letnika ter vpisnino je potrebno skupaj poravnati do vpisa.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta, kar je eden izmed pogojev za vpis.

Študent v času ponavljanja obdrži študentski status.

Pomembno opozorilo: študent ne more ponavljati 3. letnika, v primeru neopravljenih študijskih obveznostih študent odda prošnjo za vpis v absolventski staž.