[cmsmasters_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_divider width=”long” height=”0″ style=”solid” position=”center” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

Študentom, ki do 30. 9. tekočega študijskega leta ne bodo izpolnjevali pogojev za napredovanje v višji letnik ali ponavljanje letnika, bomo odprli vpisni list za pavziranje. To pomeni, da oseba nima statusa študenta, če pa želi, lahko vseeno opravlja manjkajoče obveznosti v skladu z navodili, ki jih najdete na naši spletni strani: http://www.almamater.si/opravljanje-studijskih-obveznosti-brez-statusa-s224?t=1.

Ko oseba brez statusa opravi manjkajoče izpite, lahko v prihodnjem študijskem letu odda prošnjo za nadaljevanje študija in se vpiše v višji letnik ter ponovno pridobi status študenta. Opravljanje izpitov se osebi brez statusa obračuna v skladu s cenikom AMEU – ECM (po kreditnih točkah).

Vpisi v višji letnik bodo potekali od 20. 8. do najkasneje 30. 9. 2019. Vpis se opravi elektronsko preko VIS-a (https://vis.esmb.si/prijava.htm) z uporabniškim imenom ter geslom. Popolno vpisno dokumentacijo lahko prinesete osebno v referat v Mariboru vsak delovni dan med 10. in 15. uro ali jo posredujete priporočeno po pošti na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Vpisna dokumentacija:

  • podpisan vpisni list,
  • dva izvoda podpisane pogodbe, ki se natisne iz VIS-a ter
  • potrdilo o plačilu prvega obroka šolnine ter vpisnine.

 

Pogoj za vpis v višji letnik so tudi poravnane finančne obveznosti do Alma Mater preteklih let.

Vpisni listi za vpis v višji letnik bodo torej odprti v drugi polovici avgusta. Glede na to, da v avgustu in septembru še potekajo izpitni roki, bomo enkrat tedensko preverjali pogoje za vpis v višji letnik in tako sproti odpirali vpisne liste v VIS-u za tiste, ki jih do septembra niso izpolnili. Vpisne pogoje za vpis v višji letnik za vse študijske programe na Alma Mater lahko najdete tudi na naslednji povezavi.

V kolikor pogojev za vpis v višji letnik ne izpolnite, lahko oddate prošnjo za ponavljanje letnika ali za pogojni vpis (če vam manjka le en pogoj in imate ustrezen razlog za neopravljene obveznosti).

Po končanem zadnjem letniku lahko študenti v referat Alma Mater oddajo elektronsko prošnjo za vpis v absolventski staž preko VIS-a, v kolikor še niso ponavljali letnika ali zamenjali študijske smeri.

V primeru ustreznih dokazil o nezmožnosti sprotnega opravljanja študijskih obveznosti lahko oddate prošnjo za podaljšanje statusa študenta.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]