Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa “Erasmus+ študenta”, ki jih določa program:

 • da na isti stopnji študija ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programa Erasmus+,
 • študij ali praksa v tujini morata biti del vpisanega študijskega programa študenta ter prispevati k študiju in osebnemu razvoju.
Dodatni pogoji:
 • mobilnost za namen študija: študenti dodiplomskih študijskih programov se lahko izmenjave udeležijo šele v drugem letu študija.
 • mobilnost za namen prakse: prakso v tujini lahko opravljajo tudi novi diplomanti (magistranti/ doktoranti), vendar v 12 mesecih po datumu diplomiranja. Vlogo morajo oddati, ko so še vpisani v visokošolski študijski program.

 

V primeru večjega števila prijav, kot je na voljo mest, določa AMEU dodatne kriterije za izbor kandidatov:

Kriterij 1: Prednost imajo kandidati, ki na izmenjavo še niso šli

 • Ocenjevanje: 0-10 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 10 točk – študenti, ki na izmenjavi še niso bili; 0 točk – študenti, ki so že bili na izmenjavi

Kriterij 2: Letnik študija v času prijave

 • Ocenjevanje: 0-20 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 20 točk – doktorski študij; 16 točk – magistrski študij; 12 točk – absolvent/3. letnik; 8 točk – 2. letnik; 0 točk – 1. letnik

Kriterij 3: Povprečna ocena študija

 • Ocenjevanje: 0-10 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 10 točk – ocena 10-8,5; 5 točk – ocena 8,49-7; 0 točk – ocena 6,99-6

Kriterij 4: Motivacijsko pismo v angleškem jeziku oz. v jeziku, v katerem bo potekal študij na izmenjavi

 • Ocenjevanje: 0-10 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 10 točk – pismo je berljivo, napisano slovnično pravilno, študent navede in utemelji razloge za izmenjavo; 5 točk – pismo vsebuje slovnične napake, je kratko, razlogi za izmenjavo niso podani oz. so podani površno, iz pisma in razbrati motiviranosti študenta za izmenjavo, kjer je prvotni namen študij; 0 točk – študent pisma ni oddal.

Z oddajo prijavnice se študent zaveže, da si bo sam ali v sodelovanju s šolo v obdobju treh mesecev od datuma oddaje prijavnice našel organizacijo, kjer se bo Erasmus izmenjava izvedla oziroma bo s to organizacijo podpisal tripartitni sporazum. V nasprotnem primeru si AMEU pridržuje pravico, da lahko na Erasmus izmenjavo pošlje drugega študenta v čakalni vrsti.