Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa “Erasmus+ študenta”, ki jih določa program:

 • da bo imel celoten čas študija v tujini aktiven status študenta na AMEU,
 • da bo v času študija v tijini vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na AMEU,
 • da skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v času študija v tujini), ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programa Erasmus+.

 

V primeru večjega števila prijav, kot je na voljo mest, določa AMEU dodatne kriterije za izbor kandidatov:

Kriterij 1: Prednost imajo kandidati, ki na izmenjavo še niso šli

 • Ocenjevanje: 0-10 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 10 točk – študenti, ki na izmenjavi še niso bili; 0 točk – študenti, ki so že bili na izmenjavi

Kriterij 2: Letnik študija v času prijave

 • Ocenjevanje: 0-20 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 20 točk – doktorski študij; 16 točk – magistrski študij; 12 točk – absolvent/3. letnik; 8 točk – 2. letnik; 0 točk – 1. letnik

Kriterij 3: Povprečna ocena študija

 • Ocenjevanje: 0-10 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 10 točk – ocena 10-8,5; 5 točk – ocena 8,49-7; 0 točk – ocena 6,99-6

Kriterij 4: Motivacijsko pismo v angleškem jeziku oz. v jeziku, v katerem bo potekal študij na izmenjavi

 • Ocenjevanje: 0-10 točk
 • Kriteriji ocenjevanja: 10 točk – pismo je berljivo, napisano slovnično pravilno, študent navede in utemelji razloge za izmenjavo; 5 točk – pismo vsebuje slovnične napake, je kratko, razlogi za izmenjavo niso podani oz. so podani površno, iz pisma in razbrati motiviranosti študenta za izmenjavo, kjer je prvotni namen študij; 0 točk – študent pisma ni oddal.

Kriterij 5: V kolikor se je študent na preteklem razpisu na izmenjavo že prijavil, a je ni realiziral, se mu pri končnem seštevku odštejejo 4 točke

DODATNI POGOJ Z oddajo prijavnice se študent zaveže, da si bo sam ali v sodelovanju s šolo v obdobju treh mesecev od datuma oddaje prijavnice našel organizacijo, kjer se bo Erasmus izmenjava izvedla oziroma bo s to organizacijo podpisal tripartitni sporazum. V nasprotnem primeru si AMEU pridržuje pravico, da lahko na Erasmus izmenjavo pošlje drugega študenta v čakalni vrsti.