Tretja avdicija

Loading Dogodki
Ta dogodek je minil.

Vsak kandidat pripravi približno 2-minutno solo plesno točko, ki jo odpleše pred tričlansko komisijo. Kandidat sam priskrbi glasbo za plesno točko, ki jo prinese na enem izmed standardnih medijev (najbolje na zgoščenki (CD) ali USB ključku v mp3 formatu. Prinese lahko tudi lasten predvajalnik oz. tablico). Solo točko lahko opravi tudi brez glasbene spremljave.

Kandidati prinesejo s seboj še življenjepis in portfolio dosežkov na plesnih predstavah, tekmovanjih, objavljene kritike in predstavitve podobnih plesnih in drugih umetniških dosežkov.

 

Posebnost smeri balet:

Kandidati morajo predložiti dokazilo o uspešno končani srednji baletni šoli ali ustrezni baletni izobrazbi, o čemer odloča komisija. Kandidati na sprejemu ne opravljajo praktičnega plesno/koreografskega dela izpita. Komisija bo na podlagi dokumentacije in intervjuja ocenila njihove psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta.

Vpišejo se lahko sedanji in bivši plesalci / pedagogi in koreografi, prav tako tudi mladi po zaključku baletne šole, ki želijo pridobiti visokošolsko diplomo s področja baleta. Kandidatom, ki so končali / obiskovali Višjo baletno šolo Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani ali pa podobno institucijo v tujini, bodo na podlagi vloge za priznavanje formalnega in neformalnega izobraževanja priznani določeni izpiti po odločbi Študijske komisije, ki bo odločala na podlagi primerjave študijskih programov oziroma dokazil o pridobljenih znanjih in kompetencah.

 

Kandidati iz tujine

Kandidata bomo obvestili v najkrajšem možnem času in mu v primeru pozitivne odločitve posredovali natančne informacije o postopku avdicije na daljavo.

Go to Top