Erasmus+ program bo potekal od 2014-2020 in podpiral aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa prek vseh sektorjev vseživljenjskega učenja, vključujoč visokošolsko izobraževanje, nadaljnje izobraževanje, izobraževanje odraslih, aktivnosti šol in mladih.

AMEU želi študentom in mladim diplomantom omogočiti dragocene izkušnje iz tujine, ki bodo študentom za njihovo prihodnjo študijsko in poklicno pot dale dolgoročne pozitivne izkušnje za njihov osebni in strokovni razvoj ter s tem boljše poklicne možnosti, samoiniciativnost, znanje tujih jezikov in okrepljeno medkulturno zavest.

Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Program Erasmus+ omogoča študentom mobilnost v trajanju do 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in praktičnega usposabljanja.

Mobilnosti za namen praktičnega usposabljanja se lahko udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), če vseh mesecev ne izkoristijo v času študija z veljavnim statusom. Vendar se morajo za to prijaviti v času zadnjega leta študija, ko še imajo status študenta, njihovo usposabljanje pa mora biti izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Trajanje mobilnosti

  • mobilnost za namen študija traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev,
  • mobilnost za namen prakse traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Sodelujoče države

  • članice Evropske unije,
  • Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija.

Povezava na spletno stran Cmepius:

https://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx.