[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”0″ style=”solid” position=”center” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[cmsmasters_text animation_delay=”0″]

V imenu ustanovitelja Alma Mater Europaea – Akademije za ples je Upravni odbor Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (Alma Mater) na 48. seji dne 15. 2. 2019, na podlagi 16. člena Statuta Alma Mater sprejel:

[/cmsmasters_text]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”0″ style=”solid” position=”center” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[cmsmasters_heading type=”h2″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Ceniki za študijsko leto 2019/2020:[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

1. ŠOLNINE

1.1. Ples, koreografija, smer Balet, 1. bolonjska stopnja

1. letnik 3.800,00 EUR
2. letnik 3.800,00 EUR
3. letnik 3.800,00 EUR

1.2. Ples, koreografija, smer Sodobni ples, 1. bolonjska stopnja

1. letnik 3.800,00 EUR
2. letnik 3.800,00 EUR
3. letnik 3.800,00 EUR

1.3. Ples, koreografija, smer Tekmovalni ples (ST/LA), 1. bolonjska stopnja

1. letnik 3.800,00 EUR
2. letnik 3.800,00 EUR
3. letnik 3.800,00 EUR

1.4. Ples, koreografija, smer Družabni ples, 1. bolonjska stopnja

1. letnik 3.800,00 EUR
2. letnik 3.800,00 EUR
3. letnik 3.800,00 EUR

1.5 Ples, koreografija, smer Džez, 1. bolonjska stopnja

1. letnik 3.800,00 EUR
2. letnik 3.800,00 EUR
3. letnik 3.800,00 EUR

[/cmsmasters_text]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”0″ style=”solid” position=”center” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[cmsmasters_heading type=”h2″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Cenik drugih prispevkov[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

DRUGI PRISPEVKI

1. Šolnina za ponavljanje letnika

1/3 cene šolnine

2. Vpisnina, ki vključuje

50,00 EUR
2.1 Strošek študentske izkaznice z nalepko
2.2 Letna uporaba informacijskega sistema VIS
2.3 Strošek vpisne dokumentacije, potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih študijskih obveznostih
2.4 Strošek izpisa iz Alma Mater

3. Izpiti/kolokviji/delni izpiti

3.1 Prvi in drugi pristop na izpit/kolokvij/delni izpit za posamezni predmet
3.2 Tretji in nadaljnji pristop na izpit/kolokvij/delni izpit 100,00 EUR
3.3 V primeru delnega izpita, tretji in nadaljnji pristopi znašajo:
– izpit sestavljen iz dveh ali več delov
50,00 EUR
3.4 Nepravočasna prijava/odjava od izpita/kolokvija/delnega
izpita
20,00 EUR
3.5 Komisijski izpit 300,00 EUR

4. Vrednost 1 kreditne točke*

63,33 EUR

5. Stroški za osebe brez statusa, opravljanje izpitov kot občan ali pavzer

5.1 Izpit 1 sorazmerni delež šolnine,
glede na KT predmeta 2 
5.2 Evidenčna prijavnina 50,00 EUR
5.3 Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi
povprečni oceni
10,00 EUR
5.4 Izdaja potrdila o vpisu 10,00 EUR
5.5 Izdaja izpisnice, podpisana s strani predsednika Alma Mater 50,00 EUR
5.6 Izdaja drugih potrdil v skladu s Pravilnikom o prispevkih 20,00 EUR
5.7 Izdaja drugih potrdil v tujem jeziku v skladu s Pravilnikom o
prispevkih
50,00 EUR

6. Prošnje in vloge za izdajo odločb in sklepov

6.1 Vloga za priznavanje izpitov opravljenih izven AP 200,00 EUR 3  
6.2 Prošnja za ponavljanje letnika
6.3 Prošnja za pogojni vpis v višji letnik AP 100,00 EUR
6.4 Prošnja za podaljšanje statusa študenta 50,00 EUR
6.5 Obravnava vloge na študijski komisiji za priznavanje in
vrednotenje izobraževanja po merilih za prehode
200,00 EUR
6.6 Izdaja potrdila o verodostojnosti izdanih dokumentov,
podpisano s strani predsednika Alma Mater
50,00 EUR
6.7 Izdaja potrjenega učnega načrta 10,00 EUR
6.8 Prošnja za podaljšanje veljavnosti dispozicije zaključnega
dela
100,00 EUR

7. Diplomsko delo z zagovorom

7.1 Visokošolski strokovni program prve stopnje 650,00 EUR
7.2 Izdaja diplomske listine s prilogo k diplomi Vključeno v šolnino
7.3 Izdaja diplomske listine s prilogo k diplomi (duplikat) 50,00 EUR

8. Stroški postopka za izvolitev v naziv

8.1 Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj 2000,00 EUR
8.2 Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj 1000,00 EUR
8.3 Izvolitev v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive 750,00 EUR
8.4 Priznavanje v tujini pridobljene izvolitve v naziv 1000,00 EUR

[/cmsmasters_text]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”0″ style=”solid” position=”center” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]

[cmsmasters_text animation_delay=”0″]

* Osnovna merska enota za obračun obveznosti pri študijskem programu je kreditna točka (KT). Znesek se na tej osnovi obračuna tako, da
se šolnina za letnik deli s 60. Eno študijsko leto po definiciji traja 12 mesecev in obsega 60 KT. Zato se npr. pri občanih obračuna opravljanje
enega izpita ali zaključnega dela tako, da se vrednost točke za študijski program iz cenika pomnoži s številom KT predmeta.
** S sklepom Upravnega odbora Alma Mater se lahko cenik do začetka vpisa spremeni.

1 Vključuje predavanja, vaje pri predmetu ter dvakratno opravljanje izpita.
2 Izvedba predmeta z izpitom se obračuna tako, da se šolnina letnika deli z 60 KT in pomnoži s številom KT predmeta.
3 V primeru vpisa na Alma Mater, se vplačan znesek povrne oziroma odšteje od šolnine.

 

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]