V primeru, da študent v zadnjem letniku ni opravil vseh predpisanih študijskih obveznosti in zaključnega dela ter še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijskega programa, lahko prosi za vpis v absolventski staž.

Študent, ki se želi v naslednjem študijskem letu vpisati v absolventski staž, mora oddati elektronsko prošnjo preko VIS-a, in sicer tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – absolventski staž in jo izpolni. K prošnji obvezno priloži PODPISANO Izjavo, da v času študija ni spremenil študijskega programa oz. smeri ali ponavljal letnika na nobenem visokošolskem zavodu v RS. S podpisom izjave študent prevzema kazensko in materialno odgovornost in dovoljuje AMEU-ECM, da lahko po uradni dolžnosti preveri točnost ter ,kjer je potrebno, tudi pridobi podatke iz uradnih evidenc. Izjava se natisne skupaj s prošnjo iz VIS-a.

Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše ter jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo v času uradnih ur odda v referatu Alma Mater. Izpolnjeno prošnjo lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat.

Šolnina za absolventski staž znaša 1/3 celotne šolnine ter 50,00 EUR vpisnine. Prvi obrok šolnine za absolventski staž ter vpisnino je potrebno skupaj poravnati do vpisa.

Ko referat prejme obrazec Prošnja za podaljšanje študija (absolvent) vam bomo v roku 5 delovnih dni pripravili vpisni list, ki ga izpolnite elektronsko v VIS-u, ga natisnete ter podpišete skupaj s pogodbami o medsebojnih pravicah in dolžnostih.  Vpisno dokumentacijo posredujete skupaj s potrdilom o plačilu šolnine in vpisnine na naš naslov: Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo osebno prinesete v referat Alma Mater v času uradnih ur. V VIS vstopate preko spletne strani Alma Mater https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim uporabniškim imenom in geslom.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za pretekla študijska leta, saj je to eden izmed pogojev za vpis.